HRs nye ansvarsområder

HR området har udviklet sig fra at være en administrativ funktion til en mere udviklende rolle og videre igen til at besidde en mere strategisk funktion. HR er blevet en vigtig del af den moderne virksomhed, og den skal bidrage økonomisk på ligefod med andre afdelinger. Mange steder er man endda begyndt at måle de økonomiske fordele ved HR. Den moderne virksomhed giver plads til HR på direktionsbordet og ledergangen, men hvilke opgaver skal HR løse i fremtiden? Og hvordan kan HR søge fortsat indflydelse?

Arbejdslivet har ændret sig drastisk de sidste 100 år. Vores liv har ikke længere den traditionelle opdeling i uddannelse, arbejdsliv i midten og til slut en pensionstid. I stedet er vores liv ved at få form af en mosaik af forskellige karrierer, uddannelser og oplevelser.

Det er HR’s rolle at afkode og håndtere tidens udfordring og sikre virksomheden og medarbejdernes fortsatte udvikling. Hvis vi vil klare os i den internationale konkurrence og fastholde attraktive jobs, må arbejdsstyrkens kvalifikationer og fleksibilitet forbedres – ellers risikerer vi at miste vores position som et af de rigeste lande i verden. Desuden risikerer vi, at globaliseringen vil skabe større ulighed i det danske samfund, fordi at alle ikke har uddannelse- og omstillingsevne til at klare sig på det globale arbejdsmarked. Fremtidens arbejdsliv vil være præget af et øget fokus på bæredygtighed og mere flydende grænser mellem arbejdsliv og privatliv.

Håndholdte online medier vil i større grad skabe mulighed for at have sit kontor med sig overalt, og det vil lette samarbejdet med kolleger over hele verden. Den yngre generation, der træder ind på arbejdsmarkedet i disse år, er den første generation som fuldstændigt er vokset op med internettet og alle de mobile kommunikationsmidler. Deres måde at arbejde og kommunikere på er markant anderledes end de tidligere generationers. Deres liv er bundet op på computere, og de er vant til at kommunikere online og være på nettet non-stop. Deres menneskelige relationer bliver ligeledes i stigende grad virtuelle og den fleksibilitet, som de kender fra deres virtuelle virkelighed, farver de krav, som de stiller til deres arbejdsplads.

Læs mere på http://www.probana.com/mch.asp

Kommentarer

kommentarer

About The Author