Archive for oktober, 2013

a1200

PROBANA, effektivitet og læring

Hurtigere. Mere effektivt. Smartere. Det er den dagsorden, som præger samfundet og arbejdsmarkedet i dag. Men mens finansministeren er i gang med at normalisere lærernes arbejdstid, er mange dele af erhvervslivet allerede meget længere fremme. Her har effektiviteten regeret i årevis. Under den globale økonomiske krise er fokus på resultater ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Systemtænkning i den lærende organisation

Peter Senge, som har fået stor indflydelse indenfor den systemiske tankegang, mener, at forudsætningen for den lærende institution er, at der på ledelsesniveau udvikles en bevidst læringsstrategi for hele organisationen, og at denne er forankret i systemtænkning. Han mener, at udfordringen består i at kanalisere den enkeltes læring på en ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Situeret læring

Situeret læring kan beskrives som en form for mesterlære. Det dækker over en bredere form for læring end den klassiske teori om individuel læring. Situeret læring foregår, når vi deltager i praksisfællesskaber. Professorerne Jean Lave og Etienne Wenger (1991) er personerne bag teorien om situeret læring. De definerer praksisfællesskaber som ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Beregning af udbuddet af arbejdskraft i Danmark

Den indsats, som virksomheder gør i ansættelsesprocessen og personaleplanlægningen bør selvfølgelig afspejles på bundlinjen, og det er derfor essentielt, at mere økonomisk rettede begreber såsom udbud og efterspørgsel bringes i spil fra den tidlige rekrutteringsproces. Beregningen skal foretages med udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation og bemanding, samt prognoser for, hvorledes ...

Læs mere →
efterudd.100000

Arbejdsliv 2014 – Håndtering af tidens udfordringer

Personaleledelsesområdet har udviklet sig fra at være en administrativ funktion, til at have en mere udviklende rolle, til igen at besidde en mere strategisk funktion. Human Ressource funktionen er blevet en vigtig del af den moderne virksomhed. Den skal på lige fod med andre af virksomhedens afdelinger bidrage positivt til virksomhedens ...

Læs mere →
majgaard

Christian Majgaard underviser på PROBANAs Mini MBA

Christian Majgaard underviser på PROBANAs Mini MBA. Tidl. koncerndirektør for LEGO, branding guru og internationalt kendt foredragsholder Christian Majgaard var chef og koncerndirektør i LEGO®-Gruppens succesår i 80’erne og 90’erne, med ansvar for en lang række forskellige internationale funktioner som marketing, produktudvikling, branding og forretningsudvikling - herunder hele opbygningen af LEGOLAND®-parkerne ...

Læs mere →
bs-efteraar

PROBANA Business School præsenterer BS Christiansen

Samtlige deltagere på vores uddannelser kan opleve B.S. Christiansen i efteråret som gæsteforelæser efter kursusdagene på Mini MBAen (både i København og i Århus), se http://www.probana.com/akursuskatalog.asp Med sine 28 år i Jægerkorpset er han en af NATO's bedst uddannede elitesoldater. Han har gennemført en lang række... militære uddannelser, bl.a. Ranger-skolen i ...

Læs mere →
efterudd.100

Probana, vækst og udvikling

Dette gælder for såvel det danske erhvervsliv som for virksomheder over hele verden. Fokusset på resultater og profit vokser, kravene til medarbejdere og ledere skærpes og det hele skal være mere fleksibelt, gå hurtigere, være mere effektivt og resultere i mere. Probana har gennem nytænkning og innovative processer, været med til at forme, ...

Læs mere →
m100-150x150

Executive Master Programme, EMP

Inspiration er kilden til ny viden, og skal virksomheden klare sig i konkurrencen, er både ledernes dygtighed og omstillingsevne afgørende faktorer for virksomhedens vækst og udvikling. EMP er en lederuddannelse for erfarne ledere med strategisk ansvar. Uddannelsen har fokus på den enkelte lederes evne og kompetence til at bruge egne ...

Læs mere →
billion10000

Den lærende organisation

Det moderne samfund bliver mere og mere komplekst, fortæller Probana i dette indlæg. Det kan ses i produkters kortere levetid, større krav til kommunikationskanaler samt krav til tilgængelighed, teknisk kompleksitet m.v. Denne kompleksitet stiller krav til læring både på individ og organisatorisk niveau. Læring og viden er virksomhedernes modstandskraft mod ...

Læs mere →