Archive for oktober, 2013

billion100

Social Kapital

Behøver øget produktivitet betyde ringere trivsel for medarbejderen? For et halvt århundrede siden ville enhver virksomhedsleder med respekt for sig selv nok mene, at svaret var oplagt. For selv om ingen leder vel nogensinde har været interesseret i målrettet at gøre livet surt for sine medarbejdere, så har kontrol, overvågning ...

Læs mere →
billion10

Den multikulturelle arbejdsstyrke

En af de udfordringer, som virksomhederne står overfor i en verden med global konkurrence, er at tiltrække og fastholde de nøglemedarbejdere, som er medvirkende til at skabe en succesfuld og konkurrencedygtig virksomhed. En af ledelsens fremtidige opgaver er derfor at sørge for, at de vigtige medarbejdere har en så stor ...

Læs mere →
efterudd.10000

Mini MBAen er skrevet til danske erhvervsfolk

Du kender måske til følgende dilemma?... Du vil gerne efteruddanne dig, men den langstrakte, dyre MBA til flere hundrede tusinde kroner er uforeneligt med både job og familie. Virksomheden bør du ikke belaste med dit fravær og med så stor og voldsom udskrivning, og derhjemme kan du måske heller ikke trække mere på familiens konto. Der ...

Læs mere →
1

HR Konsulentuddannelsen, HRK

Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning i forbindelse med virksomhedernes planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til den personaleansvarlige. HR-konsulentuddannelsen, HRK, er baseret på E-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert ...

Læs mere →