Archive for november, 2013

1sp100

Nedskæringer og fusioner

Mange virksomheder, kommuner og organisationer oplever i denne tid i langt større grad end tidligere nedskæringer og sammenlægninger på kryds og på tværs af brancher, arbejdsområder og landegrænser, mv. Der er ofte tale om sammenlægninger, opkøb, joint ventures, fusioner, partnerships, der både involverer vertikale som horisontale integrationer af medarbejdere, funktioner og ...

Læs mere →
1sp10000

Probana, omstillingsparathed og fleksibilitet

I takt med den voksende globalisering og informationsteknologiens fremmarch bliver det i arbejdet med den moderne virksomhed stadig vigtigere at kunne navigere i omgivelser, der tager sig forskellige ud fra dag til dag. Parallelt med denne samfundsmæssige udvikling er synet på arbejde i dag ved at ændre sig. Hvor fokus ...

Læs mere →
1a

Probana – Kommunikation og Udvikling

I en verden, hvor forandringerne sker i et stadig højere tempo, er kravene til det enkelte menneske ekstremt høje. En grundig indsigt i de psykologiske faktorer for samspillet mellem mennesker og en viden om kommunikationens forskellige facetter er et godt udgangspunkt for at kunne håndtere en foranderlig hverdag i en ...

Læs mere →
l6

Uddannede ledere giver større tilfredshed hos medarbejderne

Uddannede ledere giver større tilfredshed hos medarbejderne I det moderne samfund forandres virksomhedsstrukturen aktuelt i retning af projektgrupper, selvstyrende grupper og andre mindre samarbejdsenheder, hvilket stiller store krav til udviklingen af lederens personlige egenskaber. Uden en god leder oplever man sjældent, at en virksomhed får succes, hverken hvad angår forhold som ...

Læs mere →
psy1

Gode råd til jobsamtaler

For at få det bedste udbytte af ansættelsesinterviewet er det, som tidligere nævnt, en god idé både at forberede og planlægge, hvordan interviewene skal forløbe samt sikre sig, at de fysiske rammer omkring samtalerne er i orden. Skab derfor tryghed og åbenhed i ansættelsessamtalen. Skabes der tillid og forståelse mellem ...

Læs mere →