Archive for maj, 2014

billion1000

Mangel på faglærte

Virksomhederne henter i stigende grad vikarer fra særligt Tyskland og de østeuropæiske lande med et langt højere kvalifikationsniveau til faglærte job. Hos vikarbureauet JKS er antallet af tyske faglærte til industrien steget med mellem 10 - 15 procent i forhold til sidste år. Underdirektør i JKS Søren Ingemann udtaler i denne ...

Læs mere →
billion10

Personalejura – 120-dages reglen

Hvis medarbejderen har været syg i 120 dage i en 12 måneders periode og opsiges i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, er det lovligt at opsige funktionærer med 1 måneds forkortet varsel efter 120-dages reglen. Arbejdsgiverne skal dog være opmærksomme på at have styr på antallet af sygedage. ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Danske ledere bedst til netværk – Ledernetværk er en succes

Ledernetværk er et af de hurtigst voksende ledelsesmæssige og personalepolitiske redskaber. Både nye og erfarne ledere har brug for et fristed for refleksion - et læringsrum og et praksisfællesskab, hvor de kan hente energi og indsigt til ledelsesopgaverne og sætte ledelse som profession på dagsordenen. Mange ledere (5.000) benytter sig af ...

Læs mere →
PROBANA

Effektiv Kommunikation

Er du interesseret i kommunikationsledelse, eller sigter du mod strategisk kommunikationsrådgivning som fremtidig beskæftigelse? MasterClass i Kommunikation har i dette efterår samlet deltagere fra samtlige store virksomheder. Både koncernchefer, direktører, kommunikationsledere og HR chefer deltager. Uddannelsen er på få år blevet den mest anerkendte kommunikationsuddannelse for ledere. Og uddannelsen kombinerer ...

Læs mere →
1sp1000000

Et springbræt ind i en ny karriere

Mange betragter HR Konsulentuddannelsen (HRK), som et springbræt ind i en ny karriere. I årenes løb har HRK uddannelsen givet mere end 2.000 danske deltagere vind i sejlene. Og det er ikke nogen hemmelighed, at uddannelsen har udklækket en lang række af de personalechefer, der sidder i landets største personaleafdelinger. ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Kommunikationens DNA

Den gode idé døde af dårlig kommunikation. En trist begivenhed, der dagligt sker på de fleste arbejdspladser. Derfor må virksomheder, der ønsker at styrke deres konkurrenceevne, tage kommunikation langt mere alvorligt. Målrettet udvikling af medarbejdernes kommunikationsevner, er en investering som ingen virksomhed i dag har råd til at springe over. Læs ...

Læs mere →
psy10000000000

Læs og forstå et regnskab

For den utrænede kan et regnskab være årsagen til en del hovedpine og mange spildte timer. At forstå et regnskab er nemlig ikke altid lige til, og det kan være en svær kunst at gennemskue hvordan f.eks. en virksomheds og en forenings økonomi hænger sammen, hvis man ikke har en ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Marketing som strategisk disciplin

Marketing er ofte en taktisk dimension med kortsigtede mål, der styres på niveauer længere nede i organisationen. Virksomhederne befinder sig i en verden i konstant forandring, hvilket stiller store krav til virksomhedernes markedsfokus og kundeorientering. Marketing bliver således en del af organisationen værdikæde, og rækker ud over marketingafdelingen i sin klassiske ...

Læs mere →
efterudd.100000

Medarbejdertilfredshed

Det betaler sig at have glade medarbejdere. Det er nok de færreste, der synes, at medarbejdere skal være triste og underkuede, men alligevel lader det til, at nogle virksomheder og deres ledere har dette mål. Andrew Oswald, der er forsker, udtalte følgende i en pressemeddelelse: " virksomheder som Google har investeret ...

Læs mere →
458624693_640

PROBANA: Mere uddannelse til ledere

Et større antal ledere kommer på skolebænken for at styrke deres ledelsesmæssige kompetencer. Læs to trin til bedre ledelse og øget performance og se hvordan du som leder kan få en faglig opdatering. 1. Forandring som grundvilkår Forandring er uundgåeligt og enhver organisation vil således altid forandre sig, uanset hvad man så ...

Læs mere →