Archive for september, 2014

8000

Kriseledelse i Danmark

Flere af de topchefer, der kom til i 2013, blev kastet hovedkulds ud i krisestyring af virksomhederne. Finanskrisen har tvunget en lang række firmaer til at skifte fokus, og det har medført akutte behov for kompetencer. Siden den økonomiske krise satte ind i 2008, er de danske virksomheder blevet langt mere ...

Læs mere →
a100-150x150

Ledere uddanner sig inden for psykologi

Personlige egenskaber som for eksempel empati, integritet, troværdighed og tillid er egenskaber der er uundværlige - især hvis man har et personale- og ledelsesansvar. Organisationer er ikke længere noget i sig selv, men eksisterer i kraft af de mennesker der findes i den. Netop derfor, er evnen til at kommunikere, ...

Læs mere →
1sp100000

Lederne mangler tid

Tid er en knap ressource, ikke mindst for lederne. Det betyder, at der bruges mindre tid på personaleledelse, end lederne egentlig har lyst til. En undersøgelse, som Lederne har foretaget i samarbejde med YouGov og Mercuri Urval i august måned viser, at hele 37 % af over 1.800 adspurgte ledere mener, ...

Læs mere →
lean100000000-150x150

PROBANA – Vækst i Danmark

Fremtidens vækst og velfærd afhænger af vores nations evne til at innovere og udvikle nye produkter og servicer, der kan klare sig i konkurrencen på verdensmarkedet, og det kræver flere unges interesse for naturvidenskab og teknologi. Vi har sagt det igen og igen til erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og til politikerne, men udviklingen ...

Læs mere →
614-00395858

Niels Lunde: Nye kompetencer er vigtigt

I følge Niels Lunde får de danske virksomheder brug for nye kompetencer, når de skal udnytte det kommende opsving. Krisen blev dybere, end vi regnede med, og den har varet længere tid, end vi regnede med. Alle har skåret til, gjort sig selv mere effektive og øget deres produktivitet. Det har givet ...

Læs mere →
lean100-150x150

HR har overlevet krisen

Når det er krisetid, bliver virksomhederne trimmet for det, de vurderer er overflødigt eller mindre værdiskabende. Tidligere var det HR, der stod for skud, når der skulle skæres i personalebudgettet. For ganske få årtier siden blev HR nemlig mere anset som et personalegode end en værdiskabende del af virksomheden. Meget er ...

Læs mere →
1a

Indsigt – Psykologi – Motivation

De fleste, der har med personlig udvikling at gøre, ved at man ikke kan lave folk om. Det handler derimod om, at have indsigt i menneskets adfærd. Det er ikke lige til, at ændre andre, men du kan ændre dig selv og din ledelsesstil. En problemstilling, der ofte opstår, er at ...

Læs mere →
b100000000-150x150

Kreativ & Autentisk ledelseskommunikation

Effektiv og god ledelse starter med god kommunikation. Som leder eller medarbejder skal man kunne brænde igennem med sine budskaber og argumentationer, for at opnå korrekt og gensidig forståelse, hvilke især er vigtigt for godt lederskab. Den rette kommunikation er essentielt for den daglige drift i virksomheden, og ligeledes på ...

Læs mere →
1sp100000

LEAN – skab gode resultater

Det viser sig at mange virksomheder fejler ved en gennemførsel af en LEAN implementering. Tallet anslås til at være op mod 70 % af danske virksomheder, som fejler inden for dette felt. Ønskes der en LEAN implementering er det betydeligt for organisationen at få den igennem hele værdikæden og sørge for, ...

Læs mere →
8000

Medarbejdere: Undgå at outsource HR

Man bør tænke sig om en ekstra gang, inden man vælger at outsource HR-funktionen. En undersøgelse blandt 308 ansatte i det private erhvervsliv viser, at knap fire ud af ti ansatte (38 %) mener, at kvaliteten af HR's ydelser bliver forringet, når funktionen outsources. 18 % kan ikke se nogen nævneværdige ...

Læs mere →