Archive for december, 2014

billion1000

Psykologi på lederniveau

Ifølge en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation oplever to ud af tre ledere at blive afbrudt i høj eller meget høj grad af deres medarbejdere. Det er kvindelige ledere, der oplever de fleste afbrydelser med 80 procent mod de mandlige lederes 68 procent. Tallet er dog ikke bekymrende, og det har ...

Læs mere →
1sp100000

Tidlig introduktion til arbejdsmarkedet er et vigtigt socialpolitiske tiltag

Mattias Tesfaye foreslår tidlig introduktion til arbejdsmarkedet som det absolut vigtigste socialpolitiske tiltag. Han mener at det er et vigtigt tiltag for nogle unge fra det, han kalder underklassen. I forskningen omkring unge uden for uddannelse og arbejde på Center for Ungdomsforskning er det tydeligt, at mange unge, for hvem ...

Læs mere →
1a

Uddannelsesnyt: Effektiv læring giver effektive ledere

Det gælder for dansk erhvervsliv, som det gælder for virksomheder over hele verden. Fokus på resultater og profit vokser. Kravene til medarbejdere og ledere skærpes. Det hele skal være mere fleksibelt..., gå hurtigere, være mere effektivt og resultere i mere. Hos Probana har vi tilpasset vores lederuddannelse til nutidens skærpede krav. ...

Læs mere →
1238216_669418146401986_328047820_n

Guide til rekruttering af ledere

Skiftet synliggøres gennem forholdet mellem organisationen og medarbejderen, som ikke længere betragtes eller føler sig som rå arbejdskraft. Individets arbejde og privatliv kan ikke betragtes som to størrelser, hvilket har betydning for ledelse. Ledelse kommer, set i lyset af dette skifte, til at handle om mere end opgavefordeling, og der ...

Læs mere →
sa

A.P. Møllers 100 års vision

I 1904 satte en far og en søn et nyt rederi i verdenshaven. I første omgang et enkelt skib i Svendborg. Allerede den gang havde de en klar idé om, hvordan virksomheden skulle drives og udvikle sig gennem helt faste holdepunkter. Risikovillighed, globalt udsyn og uafhængighed af banker. Nu kommer fjerde ...

Læs mere →
1a

Uden udlændinge får vi det svært

Mange danske topchefer frygter Dansk Folkepartis indflydelse på udlændingepolitikken efter et folketingsvalg. De peger især på tonen i debatten, som de mener, skræmmer udenlandsk arbejdskraft væk. I takt med, at Dansk Folkeparti er steget i popularitet i meningsmålingerne over det seneste år, er panderynkerne blevet dybere hos Allan Agerholm, der ...

Læs mere →
sa

Udvid din horisont med sundhedspsykologi

Ud fra en sundhedspsykologisk forståelse tænkes konstellationer af psykiske faktorer og processer at spille en afgørende rolle i forhold til udviklingen af sygdom samt sygdomsforløb, hvorfor man inden for dette perspektiv ikke udelukkende er fokuseret på biologiske eller fysiske forhold. Derimod er antagelsen, at sundhed og udviklingen af sygdom sker ...

Læs mere →
1sp100000

Undgå konflikter med løsningsorienteret og konstruktiv dialog

Konflikter mellem medarbejdere i en afdeling, kan være altødelæggende for hele afdelingens arbejde og effektivitet. Tit optager konflikter al energien i en afdeling og det det kan have effekt på alle medarbejdere på kontoret. Konflikter kan være meget skadelige for arbejdsmiljøet og som leder og medarbejder må vi derfor prioritere ...

Læs mere →
sa

Effektiv kommunikation

Det kan godt betale sig for ledere at tale med deres nærmeste overordnede. Det viser tal Ledernes Hovedorganisation. 76 procent af de ledere, som har en regelmæssig dialog med den nærmeste overordnede, oplever at have en høj grad af medindflydelse på jobindholdet, mens kun 58 procent af de ledere, som ikke ...

Læs mere →
1238216_669418146401986_328047820_n

Mini MBA: Nytårsforsætter for ledere?

Der er en række påstande fra populære bestsellere inden for ledelse, der kan stå som nytårsforsætter for erhvervslederne i Danmark. Mini MBAen fremhæver i denne forbindelse Steven Coveys "Gør de første ting først", som handler om at finde de syv gode vaner. Også Thomas Friedman fra New York Times og ...

Læs mere →