Archive for januar, 2015

1sp100000

HRM på bundlinien

Ifølge en opgave udført for Stockholms Universitet af personalechef i NCC, Nina Ljung, skaber tilfredse medarbejdere bedre økonomiske resultater. Chefer med utilfredse medarbejdere skaber dårligere økonomiske resultater, viser undersøgelsen, som dog konkluderer, at der ikke findes en færdigsyet ledelsesstil til skabelse af de positive resultater. Undersøgelsen, som ligger til grund ...

Læs mere →
1sp100000

HR: Gode råd til ansættelsessamtalen

For at få det bedste udbytte af ansættelsesinterviewet er det en god idé både at forberede og planlægge, hvordan interviewene skal forløbe samt sikre sig, at de fysiske rammer omkring samtalerne er i orden. Skab derfor tryghed og åbenhed i ansættelsessamtalen. Skabes der tillid og forståelse mellem intervieweren og ansøgeren, ...

Læs mere →
1sp100000

Det handler ikke om køn, men kompetencer

Statistikker viser et klart undertal af kvinder på de øverste topposter verden over. Det er mændene, som dominerer denne arena og dette har før i tiden ikke været til debat. Dog er der med tiden kommet flere og flere veluddannede kvinder og ligeledes mere og mere fokus på mangfoldighedsledelse. Mangfoldighed ...

Læs mere →
8000

Forhandlingsteknik på MBA-niveau

Probanas Mini MBA sætter i denne tid fokus på forhandlingsteknik. Og dette på allerøverste niveau. Opbyg de forhandlingsevner, der er nøglen til succes i din organisation. En succesfuld forhandlingsleder vil yde et betydelig bidrag til sin organisation ved at reducere risici, forøge overskud og forbedre sin egen personlige udvikling. Mini MBAen ...

Læs mere →
1a

Færre ledere i folkeskolen

Ledere bliver sparet væk på trods af, at det gentagende gange har lydt fra både undervisningsministeren og Kommunernes Landsforening, at ledelsen i folkeskolen er vigtigere end nogensinde. Antallet af ledere - både mellemledere og øverste ledere - er i perioden juni 2010 til juni 2014 reduceret fra 3.832 til 3.304. Der ...

Læs mere →
1sp100000

Hjernen og læring – et særligt forhold

At hjernen skulle være færdigudviklet i en alder af 6-7 år var tidligere en almindelig antagelse, men i dag ved vi, at hjernen forandres og påvirkes livet igennem, hvorfor hjernens udvikling må forstås som en livslang proces. Hjernen forandres og udvikles bl.a. gennem de erfaringer, vi gør os, og ikke ...

Læs mere →
1sp100000

HR – Hvordan håndterer virksomheden sin talentmasse?

Der er fokus på talenter, talentudvikling og talentudviklingsprogrammer. Hvordan skal virksomhederne navigere rundt i junglen af talentbegreber- og programmer? Ikke alle virksomheder er måske i stand til, at designe egne talentudviklingsprogrammer. Det kan således være nødvendigt, at søge råd og vejledning hos eksterne parter. Talentudvikling handler i høj grad om, ...

Læs mere →
1238216_669418146401986_328047820_n

HR arbejder langsigtet trods krise

En HR-afdeling kan godt arbejde langsigtet, selv om forretningsstrategien er kortsigtet. HR er nemlig ansvarlig for en lang række områder som fastholdelse, talentudvikling, medarbejdertilfredshed og lederudvikling, hvor det er nødvendigt, at der arbejdes på den lange bane. 45 pct. af de adspurgte har dog oplevet, at HR-strategien er blevet mere kortsigtet ...

Læs mere →
1sp100

Modstand mod forandringer

Det er en udbredt opfattelse i organisationer, at forandring er et problem. Det hedder sig, at organisationerne ikke forandrer sig hurtigt nok, at medarbejderne ikke er forandringsparate og at lederne skal lære forandringsledelse, således at de bliver bedre til at få mennesker til at forandre sig i overensstemmelse med nye ...

Læs mere →
1a

Morgendagens ledere

Større fokusering på de ledelsesmæssige kvalifikationer ved ansættelse af ledere var et af de helt klare ønsker, som de 24 ledere gav udtryk for i en ny undersøgelse. Lad mig starte med at slå én ting fast: Fordi man er en erfaren medarbejder med en stærk faglig ballast, behøver man ...

Læs mere →