Archive for januar, 2015

1sp100000

Myter om magten

Alle går i princippet ind for diversitet på ledelsesgangen. Og sukker også efter flere kvalificerede kvinder på de øverste poster. Men hvorfor er det lige så svært - og særligt i Danmark? En temmelig usædvanlig bog prøver at sætte spot på, hvorfor de veluddannede kvinder egentlig falder fra, eller tjekker frivilligt ...

Læs mere →
1a

Sekretær i 2015 – Chefsekretærer uddanner sig

Gode eksempler viser, at chefsekretærens placering i organisationen med fordel kan skabe en solid og sikker platform for resultatopnåelse inden for personaleledelse. Med en nøgleposition, som det bindende led mellem ledere og medarbejdere, har chefsekretæren på forhånd kontakten, overblikket og er på forkant med viden og information til og fra ...

Læs mere →
stress ball

Stress Management: Coping

Coping er den betegnelse, der bruges for måden, hvorpå man forsøger at klare stress og belastninger. På dansk benytter man ofte ordet ‘mestring’ om det samme fænomen, men det vil dog være mere korrekt at tale om ‘mestringsforsøg’, for copingbegrebet indebærer ikke nødvendigvis, at man lykkes med at overkomme den ...

Læs mere →
1sp100000

Styrk din ledelse

Bliv rustet til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer i år 2015. Mini MBAen topper i øjeblikket med deltagere med fra samtlige store virksomheder i Danmark. Ledere på næsten alle niveauer deltager, men vi kan røbe, at en række af landets absolut tungeste erhvervschefer, koncernledere samt kendiser indenfor forretningsverdenen også har købt ...

Læs mere →
sa

Øgede krav til bestyrelsesmedlemmer

I disse år bliver måden vi tænker bestyrelse på, påvirket af en række begivenheder og forandringer som finder sted. F.eks. stiller den øgede globalisering, samt en strammere og mere omfattende regulering, øgede krav. Dette gælder i forhold til den rolle bestyrelsen spiller, hvilke kompetencer bestyrelsen besidder samt hvordan denne er ...

Læs mere →
1sp100000

Østfirmaer bryder loven

Tal fra Arbejdstilsynet viser at der i 2014 var rekord mange østfirmaer, der brød loven ved at sende medarbejdere til Danmark. I Danmark stilles der krav til udenlandske virksomheder om at registrere sig i et RUT-register, det skal sikre at Skat, Arbejdstilsynet og de danske fagforeninger kan få den indsigt ...

Læs mere →
1sp100000

Lev dig lykkelig, ved at være tilstedet i nuet

Hvor slidt og klichéagtigt det end lyder, så kan alle blive bedre til dette. Hvis du hele tiden bekymrer dig om at nå dagens gøremål og konstant er ”foran” rent mentalt, vil det forhindre dig i at udføre dine aktiviteter, så de giver dig det optimale værdimæssige afkast i henhold ...

Læs mere →
network-150x150

Med et tværfagligt samarbejde sikres kvalitet og effektivitet

Som tema er tværfagligt samarbejde ikke noget nyt, og de fleste kan efterhånden nikke genkendende til, at et tværfagligt samarbejde medfører gode og gavnlige effekter. Især inden for sundhedsvæsenet kan et sådant samarbejde resultere i øget effektivt samt et højt kvalitetsniveau til glæde og gavn for borgerne som de sundhedsprofessionelle. ...

Læs mere →
1a

Positiv Psykologi – en hjælp i hverdagen

Positiv psykologi er et af tidens mest anvendte og populære begreber. Derudover er det en disciplin, der har vundet stor indpas i arbejdslivet. Men hvordan kan det hjælpe dig og din arbejdsplads i hverdagen? Positiv psykologi kan være med til at hjælpe dig til at tage kontrollen i din hverdag. Hvis ...

Læs mere →
1a

Hvorfor nudging? Fordi det aldrig har været lettere at træffe det sunde valg

Vi lever i dag i et samfund, hvor vi aldrig har været mere bevidste omkring, hvad der skal til for at leve et sundt liv, og vi bliver konstant fodret med viden om de gavnlige effekter ved fx sund kost og motion. Netop derfor er det ikke helt ved siden ...

Læs mere →