Archive for april, 2015

efterudd.1000

Sæt fokus på stress og psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsbetinget stress er i voldsom vækst. Anmeldelserne af stress, depression og andre psykiske erhvervssygdomme er steget med 170 procent på 10 år. Dette bekræftes af en undersøgelse, der viser, at næsten tre ud af fire universitetsansatte oplever stress på arbejdspladsen samt en undersøgelse fra HK Privat, der viser, at hver ...

Læs mere →
1a100-150x150

Seniorer skal have flere muligheder for job

Tænketank skal gentænke seniorers arbejdsopgaver, så vi kan få større glæde af deres kompetencer, og de kan blive på arbejdsmarkedet længere. Beskæftigelsesministeriet har nedsat en tænketank der skal komme med idéer og forslag til hvordan ældre kan bruges i funktioner og til andre arbejdsopgaver, hvis de ikke længere kan udføre deres ...

Læs mere →
lean10000000-300x180

Rådgivning: Aduro skal tættere på kunderne

På trods af, at Aduro, der producerer brændeovne, blot har 22 ansatte, sælger virksomheden brændeovne i hele verden. Aduro har været gazellevirksomhed i fire år i træk. Direktøren ønsker yderligere vækst, men det skal ske organisk - ikke igennem opkøb. Hvordan Aduro kan gå til den opgave blev temaet på ...

Læs mere →
1a

Ret din virksomhed op og sæt kurs mod nye og levedygtige tider

Udfordringer og kriser kan komme i alle former og størrelser, og turnaround ledelse er således forskellig fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. Alligevel findes der nogle grundlæggende best practice-værktøjer, som gør sig gældende i langt de fleste tilfælde. Ved at være bevidst om de væsentligste metoder fra turnaround ...

Læs mere →
efterudd.100

IT-specialister matches til virksomheder gennem arrangementer

Mange virksomheder oplever problemer med at finde kvalificeret it-arbejdskraft. Af denne årsag inviterede DI en række virksomheder og ledige til et matchmaking-arrangement. Det skønnes, at der om fem år vil mangle op mod 3.000 it-specialister. "Særligt på det her område med højtuddannede specialister fra eksempelvis ingeniørstudierne, datalogi og naturvidenskabelige studier har ...

Læs mere →
1a

De 60-80-årige skal hjælpes i job

Seniorerne har trods alderen stadig meget at byde på i relation til arbejdsmarkedet. Dog er det for nogle grupper sværere at blive i job, end det er for andre. Her tænkes eksempelvis på den 65 årige håndværker, som ikke på samme måde længere kan kravle rundt på et tag. Beskæftigelsesminister Henrik ...

Læs mere →
network-150x150

Chefsekretærens rolle er i rivende udvikling

Nye betingelser i arbejdet har medført, at chefsekretærer efterhånden står over for ganske nye udfordringer og ansvarsområder, og således kræver det nye og særlige egenskaber at varetage rollen som chefsekretær. Det er efterhånden ikke ved siden af at sidestille denne rolle med en mellemlederrolle, men imidlertid er det de færreste, ...

Læs mere →
m100-150x150

Bliv bedre til de økonomiske begreber

For en virksomhed er det vigtigt, at dens medarbejdere, der i dagligdagen arbejder med virksomhedens interne regnskab og budget, har helt styr på alle de økonomiske begreber. Det interne regnskab er virksomhedens redskab til opfølgning og styring af driften. I modsætning til det eksterne regnskab, er der ikke nogle lovmæssige krav ...

Læs mere →
efterudd.100

40.000 flere jobs i den private sektor er manipulation

Regeringen praler af at have skabt 40.000 nye arbejdspladser i den private sektor, men oppositionen kalder det manipulation, en gratis omgang og et skønmaleri. Under SR regeringen er antallet af private arbejdspladser steget med 40.000, men antallet af timer de privat ansatte arbejder er faldet. Derfor mener Cheføkonom Mads Lundby Hansen ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Når strategien bliver på skrivebordet

49 % af 555 topledere svarer i en ny undersøgelse, at ledelsen i deres virksomhed slet ikke, kun i mindre grad eller blot i nogen grad evner at skabe strategisk fodslag. Et problem der kan have store konsekvenser. En ny undersøgelse gennemført af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og de to ...

Læs mere →