Archive for april, 2015

Business woman smiling during meeting

KPIer bør tilpasses medarbejdernes grundlæggende forskelligheder

Brugen af målinger og kontrolinstrumenter har været meget udbredt i de danske virksomheder siden 1990erne. Modellerne er analytiske, logiske og velstrukturerede, men tager ikke højde for grundlæggende psykologiske forskelligheder, og virker derfor ikke altid efter hensigten. Anvendelsen af måleinstrumenterne bør aldrig bruges alene, da mennesket er komplekst og ikke kan måles ...

Læs mere →
1a

Kelly Services: De sociale medier

Rådgivningsvirksomheden Kelly Services har gennemført en global undersøgelse, der får direktøren for den danske afdeling til at konkludere, at sociale medier forringer produktiviteten i virksomhederne. Hvordan skal virksomheder tackle udfordringen med, at både deres ansatte og mange af deres kunder har vænnet sig til at bruge sociale medier i stadig større ...

Læs mere →
1a

Indsats – Vækst og udvikling via B2B

I modsætning til B2C er B2B markeder karakteriseret ved langvarige relationer mellem kunde og leverandør, hvor begge er aktive parter. Ydermere er samhandelsrelationer indbyrdes forbundne i komplekse netværk af ressourcer, aktører og aktiviteter, hvor ændringer i en relation kan forplante sig som ringe i vandet med store forandringer til følge. Mini ...

Læs mere →
8000

Human Resource Management (HRM)

På MasterClass i Human Ressource Management (HRM) beskæftiger man sig i denne tid med den strategiske rolle, som de menneskelige ressourcer spiller i private og offentlige virksomheder, bla. analyseres hvordan medarbejdere, ledere, job, resultater og sociale fællesskaber fungerer i en organisatorisk kontekst. Nogle af de vigtigste strategier og indsatsområder er ...

Læs mere →
1a

Huawei kritiseres for manglende arbejdstilladelser

'DR Undersøger' kan på baggrund af anonyme kilder afsløre, at den kinesiske telegigant Huawei har haft kendskab til illegale ansættelser. "Huawei satte mig til at arbejde fra min første dag i København. De vidste, at mine papirer ikke var i orden. Det var meget stressende, fordi jeg risikerede at blive pågrebet ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Guide: Forandringsledelse

Du får i dag mulighed for, at læse eller genlæse guiden i forandringsledelse. Organisationer er i konstant bevægelse. Ledere og medarbejdere bliver oftere og oftere sat i situationer hvor de skal tænke anderledes, handle anderledes og bearbejde de følelsesmæssige konsekvenser og forstyrrelser, som ændringerne giver. Forandringer – ofte radikale – er ...

Læs mere →
8000

God ledelse kan øge produktiviteten

God ledelse giver tilfredse medarbejdere og gode resultater. Dårlig ledelse giver utilfredse medarbejdere og dårlige resultater. Følgende 10 punkter karakteriserer en god leder: 1. Lederen kan få andre med sig. Lederen kan kommunikere på alle niveauer. Lederen tager hånd om konflikter. Lederen er rollemodel. Lederen har faglig ballast og evnen til at erhverve ny indsigt. Lederen ...

Læs mere →
1a

For uden udvikling er man under afvikling

Ordsprog som "der skal ydes, før der kan nydes", og at "man ikke kan komme foran, hvis man går i andres fodspor" er efterhånden blevet slidte klichéer - men dette med god grund. Kurt Jensen, der har været direktør for Frøs Herreds Sparekasse i 35 år, er, udover at være Danmarks ...

Læs mere →
efterudd.1000

Effektiv Kommunikation

Ifølge Deborah M. Kolb, professor ved Simmons School of Management, kræver det mere end god forberedelse, at komme ud af forhandlinger med det bedst mulige resultat. Hun har fastlagt en række forskellige manøvrer, lederen ved forhandlingsbordet bør ty til, når positionen skal forstærkes og der skal noget ud af modparten. ...

Læs mere →
1sp100000

Den it-ansvarlige skal involveres i de store beslutninger

Økonomisk Ugebrev har undersøgt hvor meget virksomhedens it-ansvarlige involveres, når ERP-systemet skal udskiftes. Der er i stigende grad et øget fokus på betydningen af it og digitalisering i erhvervslivet, og derfor er det også nærliggende at tro, at flere it-ansvarlige er en del af de strategiske it-beslutninger, end hvad der egentlig ...

Læs mere →