Archive for maj, 2015

1a

Kan kvinder i fertilitetsbehandling opsiges?

Der består ikke en fuldstændig fredning for kvinder i fertilitetsbehandling. De færreste arbejdsgivere er efterhånden i tvivl om, at man skal være varsom med at opsige gravide eller kvinder på barsel. Men hvad med de kvinder, der undergår en - ofte meget langvarig - fertilitetsbehandling? Er arbejdsgiver afskåret fra at opsige ...

Læs mere →
m100-150x150

Juridiske faldgruber

Mange danske virksomheder vælger at tilknytte selvstændige konsulenter i stedet for at ansætte fast arbejdskraft. Fejlagtigt antager de, at de herved fritstilles for deres arbejdsgiverforpligtelser. Men der kan være mange faldgruber og risici forbundet med denne praksis, hvis en domstol eller anden myndighede underkender den løse medarbejderstatus og i stedet fastslår, ...

Læs mere →
network-150x150

Insead – Vækst og udvikling

I Danmark har vi brug for en massiv opkvalificering af vores arbejdsstyrke, hvis vi skal klare os i fremtidens globale konkurrence. Dette gælder ikke kun for de forskellige rangerede medarbejdere i virksomhederne, men i endnu højere grad for de danske topledere. Der er derfor meget mere brug for ambitioner, visioner ...

Læs mere →
1sp100000

Hvilke data må chefen gemme

Som udgangspunkt må arbejdsgiver bruge de oplysninger, som medarbejderen selv har offentliggjort. Hver gang en ny medarbejder ansættes, vil arbejdsgiver få adgang til en række oplysninger om denne person. Det er fx oplysninger, der gives og samles under jobsamtalen, som står i ansøgningen eller i cv'et samt oplysninger, der indhentes til ...

Læs mere →
m1000-300x206

HR-funktionens afgørende rolle

Den offentlige sektor står i disse dage over for omfattende og betydningsfulde forandringer, hvilket bl.a. indebærer, at HR-funktionen har fået en særdeles betydningsfuld rolle, når det kommer til at håndtere disse forandringer på bedst mulig vis. Den succesfulde implementering af organisatoriske forandringer kræver en særlig indsats fra HR, og vigtigt ...

Læs mere →
network-150x150

HR Jura: Ansættelsesbeviset

Arbejdsgiveren har pligt til at oplyse skriftligt om alle væsentlige vilkår for et ansættelsesforhold. Det er en udfordring at være jobansøger med arbejdsmarkedssituationen i dag. Derfor kan det også være ekstra svært og måske forbundet med berøringsangst at få alle detaljer om et nyt job på plads under ansættelsessamtalen. For hvilke ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Har du brug for et brush-up kursus i de væsentligste regler og trends inden for MOMS?

Omsen (omsætningsafgiften) blev i 1967 erstattet af momsen og i stedet for en generel afgift på engrosleddet, blev der i stedet sat en afgift på hvert af de led en vare passerer. Alle virksomheder bliver dagligt konfronteret med indirekte skatter, herunder moms, told og afgifter, som særligt i det seneste ...

Læs mere →
efterudd.10000

Fyr på en klar måde

Når en arbejdsgiver ønsker at afslutte et ansættelsesforhold, er det altid vigtigt at gøre det klart, om der er tale om en opsigelse eller en bortvisning. Når man som medarbejder får beskeden, at man er fyret, hvad betyder det så i praksis? Må man gå hjem, eller skal man blive på ...

Læs mere →
1a

Ferieloven i fokus

Kan man aftale sig ud af ferieloven ved at betale en - måske - højere løn? Der er i de senere år set et stigende behov for og brug af ansættelseskontrakter med "skræddersyede" ansættelsesvilkår, og der kan være mange årsager til, at arbejdsgiveren og en medarbejder ønsker at udforme vilkårene anderledes ...

Læs mere →
billion10

Er sygdom en opsigelsesgrund?

Et særligt stort sygefravær kan føre til afskedigelse, viser en nylig dom fra Østre Landsret. Arbejdsgiveren støder indimellem på problemer med medarbejderes sygefravær. Det kan være forbundet med et voldsomt etisk og moralsk dilemma for arbejdsgiveren, når en medarbejder får en alvorlig livstruende sygdom, kronisk lidelse eller stressrelateret sygdom. Men hvad ...

Læs mere →