Archive for maj, 2015

ss100

Ledernetværk giver succes

Det er guld værd at have et godt og fortroligt ledernetværk, lyder det samstemmende fra Deloittes danske HR-direktør og en af deres HR-konsulenter, for netværk kan være med til, at virksomheder når i mål med strategien. Hos Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed Deloitte anses det for forretningskritisk, at ledere og ...

Læs mere →
1a

Ledere bør undgå at bruge frygt som et ledelsesredskab

Frygt gør mere skade, end det gavner set fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Den holdning ses blandt andet hos ledelsesrådgiver Henning Korsbæk Frandsen fra Lederne der udtaler følgende til Berlingske: "Frygt skaber ikke motivation og forandring. Tværtimod - den fryser og fastholder." Han understreger dermed, at der skal mere end en ...

Læs mere →
emp100

Ledelse: giv udtryk for din tvivl

Det skaber en usund kultur, når ledere forsøger at skjule, at de er i tvivl og giver udtryk for, at de aldrig er i tvivl. Koncerndirektør i ATP Lilian Mogensen udtaler til Berlingske, at topledere helst skal give udtryk for at de er i tvivl, da dette kan være med til ...

Læs mere →
billion10

Ledelse – Bestyrelsesformændenes rolle har ændret sig

Bestyrelsesformændene skal slippe tøjlerne om driften i virksomhederne og i stedet koncentrere sig om det næste vækstmæssige kvantespring. Under finanskrisen, hvor mange virksomheder oplevede en stigende gældsbyrde, svigtende afsætning og generelt mismod, blev det et ledelsesmantra, at bestyrelsesformændene skulle rykke helt tæt på virksomhedernes drift og sætte sig på skødet ...

Læs mere →
sa

Kvindelige CFO’er er mere forsigtige

Der findes en opskrift på, hvordan man kan undgå at ens virksomhed begår skatteunddragelse: Hyr en kvindelig CFO, og forklar at hun bliver fyret, hvis der viser sig at være skatteproblemer. Ovenstående er den korte version af en undersøgelse fra fire internationale forskere. Undersøgelsen viser, at hvis der er en ...

Læs mere →
network-150x150

Konstruktiv feedback kan fremme medarbejderudvikling

Ledere bør fokusere på, at give konstruktiv feedback både når det gælder positiv såvel som negativ feedback. Ved at have fokus på den gode og konstruktive feedback kan man som leder hjælpe medarbejderen til i højere grad at forstå hvad medarbejderen gør godt, men også hvor medarbejderne kan sætte ind ...

Læs mere →
network-150x150

HRM version 2

I dag stilles der nye og større krav til Human Resource Management – er du opdateret? Mennesker er den mest centrale ressource i en videnvirksomhed hvorfor HRM begrebet for længst, er kravlet ind under huden på både private og offentlig virksomheder. Evnen til at tænke og agere strategisk er afgørende, hvis ...

Læs mere →
1a

HRM skaber værdi for både medarbejder og virksomhed

Begrebet Human Resource Management er i konstant udvikling både i praksis og teoretisk. Det er derfor nødvendigt at holde sig opdateret inden for feltet. Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med i udviklingen inden for HRM, da der hele tiden stilles større og større krav, samt nye tendenser ...

Læs mere →
b100000

Få kvindelige ledere i finanssektoren

Finanssektoren er en sektor, der har stærkt behov for en forandret virksomhedskultur, der tilgodeser flere kvinder i ledelser. Ifølge Finansrådets opgørelser, udgør kvinder i bestyrelserne hos de 15 største danske pengeinstitutter kun 13 pct., og kun 7 pct. af direktionsmedlemmerne er kvinder. Der er fortsat tre banker, Den Jyske Sparekasse, ...

Læs mere →
network-150x150

Forstå økonomien i din afdeling

Har du også svært ved at sætte dig ind i økonomien for din afdeling og virksomheden som helhed? I forbindelse med den daglige drift tages der mange økonomiske beslutninger med økonomiske konsekvenser til følge. Det er derfor vigtigt, at få opdateret din økonomiske viden så du er klar til at ...

Læs mere →