Archive for juni, 2015

1sp100000

Personalepolitk – Bliv inspireret her – Ny guide

En lang række virksomheder har erkendt, at det er hensigtsmæssigt at supplere de ellers omfattende lovregler med egne nedskrevne personalepolitikker/retningslinjer, der ofte samles i en egentlig personalehåndbog på papir eller på virksomhedens intranet. Det er vigtigt at være omhyggeligt med udformningen af personalepolitikker og sikre, at de ikke blot overholder ...

Læs mere →
a1200000

Personalechefer i direktionen

Ifølge en rundspørge blandt landets største virksomheder sidder mere personalecheferne i 68 pct. af danske virksomheder med i direktionen. Samtidig har mere end 57 pct. af virksomhederne en skriftlig HR-strategi. Det betragtes med bekymring, da det er vigtigt at tage de menneskelige ressourcer alvorligt, og det kan også ses på ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Opladning i sommerferien

Brug sommerferien til at slappe af og undgå overbookning af oplevelser og gøremål. Sommerferien er oftest en ferie man ser frem til. Her skal man slappe af og hygge med familien uden for mange planner, så man stadig har tid til at slappe af og komme helt ned i gir. Nogle ...

Læs mere →
1238216_669418146401986_328047820_n

Ny topchef i Samsung?

Samsung blev grundlagt på eksport af tørret fisk. I dag er det et globalt IT- og elektronik konglomerat, der måske nærmer sig et generationskifte. I dag sidder Lee Kun-hee som øverste chef for Samsung, som han har gjort det de sidste 30 år. Men siden han sidste år fik et ...

Læs mere →
ekstra.p.10

Medarbejdere med særlige behov

Kravene til arbejdsgiveres håndtering af medarbejdere med særlige behov er stigende, og det er vigtigt, at arbejdsgivere har fokus herpå. Det er igen blevet fastslået af EU-Domstolen. EU-Domstolen har udtalt, at deltid er en af de foranstaltninger, som en arbejdsgiver kan være forpligtet til at iværksætte i forhold til en medarbejder ...

Læs mere →
1sp100000

Ledelse: Power to the people

Ved at skubbe beslutningskompetencer ud i organisationen er den skandinaviske it-koncern Ateas adm. direktør Steinar Sønsteby overbevist om, at forretningspotentialet bliver bedre indfriet. Ateas koncernchef, adm. direktør Steinar Sønstebys lederstil er med til at skabe et godt arbejdsklima og de bedste forudsætninger for en virksomhed til at stå sig i konkurrencen. ...

Læs mere →
m100-150x150

Ledelse og networking

Netværk er nødvendige for de virksomheder, der vil fremtidssikre deres forretning. Netværk eller Networking er den proces, hvor din virksomhed med fordel kan få tilført innovationskraft, ligesom der i igennem networking kan skabes helt ny viden. Nogle eksperter mener, at netværk skal være foreninger med en fast struktur. Men undersøgelser ...

Læs mere →
efterudd.100000

Kommunikation på lederniveau

I en verden, hvor forandringerne sker i et stadig højere tempo, er kravene til det enkelte menneske meget høje. En grundig indsigt i de psykologiske faktorer for samspillet mellem mennesker samt en viden om kommunikationens forskellige facetter er et godt udgangspunkt for at kunne håndtere en foranderlig hverdag i en ...

Læs mere →
efterudd.100

Kom ind i vækst

Der skal reelle ændringer til i de daglige arbejdsprocesser samt et innovationsfremmende lederskab, hvis man virkelig vil se en fremgang i evnen til at tænke banebrydende nyt. Selvom den nuværende krise stadig er unægtelig udfordrende, er der ingen grund til at forstærke den. Ny vækst kommer jo ikke af at tænke ...

Læs mere →
1a

Kend din fjende, kend din chef

Man skal naturligvis ikke sætte lighedstegn imellem sine fjender og sin chef. Men chancen for sejre på arbejdspladsen bliver ikke desto mindre større, hvis du har indsigt i din chefs person, og hvorfor han gør som han gør. Den øverste leder er en mand, han er dansker, han er 49 år ...

Læs mere →