Archive for august, 2015

lean100-150x150

Øg effektiviteten med Positiv Psykologi

Med værktøjer fra den Positive Psykologi har du nu muligheden for at øge effektiviteten og samtidig sørge for bedre trivsel i dit arbejde. Positiv Psykologi retter et øget fokus på det positive i tilværelsen frem for det negative samt på at udvikle og styrke kompetencer. Når vores kompetencer imødekommes og anerkendes, ...

Læs mere →
lean10000-300x245

Sæt fokus på HR i det offentlige

Mangel på ressourcer i form af både tid og penge er en hyppig problemstilling i den offentlige sektor, og derfor kan det være en fordel at sætte fokus på HR-funktionens mange muligheder. Et øget fokus på HR kan bl.a. være med til at styrke medarbejderudviklingen, ledelsen, ressource-udnyttelsen og meget andet ...

Læs mere →
psy10000000000

Sexchikane er dyrt for virksomheder

Mobberi og sexchikane er et stigende fænomen på de danske arbejdspladser. Der er kommet på fokus på emnet, i forbindelse med en ny sag og en dom fra Vestre Landsret. Her blev arbejdsgiveren dømt for overtrædelse af ligebehandlingsloven. Sagende handlede om en kvindelig medarbedjer, der blev udsat for seksuelle tilnærmelser fra ...

Læs mere →
1sp100000

Resultatmålinger er overvurderet

Det kan hæmme bade innovation og vidensdeling, hvis der bliver fokuseret for meget på resultatmålinger af medarbejdere. Det mener Dansk Industri. Cand. scient. i idræt og biologi fra Københavns Universitet, og landstræner for herreholdet I volleyball, Mikael Trolle, mener at resultat´målinger af medarbejdere er spild af tid, og at virksomhederne slet ...

Læs mere →
1238216_669418146401986_328047820_n

Mangel på arbejdskraft i IT branchen

Tal fra Dansk Industri viser, at branchen har et akut behov for 3.000 nye medarbejdere med IT-kompetencer. Når man tænker på, at der i år blev optaget 10 pct. færre studerende på ituddannelserne samlet set, er det svært at se en umiddelbar løsning på problemet. Af den grund har Huawei, Aalborg ...

Læs mere →
billion1000

Introverte kan blive gode ledere

Der kan være flere fordele ved at have introverte ledere. Men desværre er der en tendens til, at de ekstroverte overskygger dem, så de ikke får mulighed for overhovedet at komme i betragtning. En introvert leder er typisk god til at understøtte selvstændige og initiativrige medarbejdere og til at understøtte den ...

Læs mere →
billion10

Human Resource Management har i år 31-års jubilæum – Følger du med?

Human Resource Management har i år 31-års jubilæum. Ledelsesformen har givet fremskridt på arbejdspladserne, men mange steder er der stadig masser af udfordringer. Human Resource Management (HRM) er både som forskningsfelt og som arbejdsområde i virksomhederne vokset kraftigt i de seneste årtier. De menneskelige ressourcer tillægges en stigende betydning i private ...

Læs mere →
614-00395858

HR: Husk advarslerne inden en bortvisning

Såfremt en medarbejder skal bortvises, er man som virksomhed forpligtet til at advare medarbejderen inden bortvisningen gives. Selvom medarbejderen udviser grov misligholdelse, ved gentagne gange at udeblive, komme for sent eller på anden måde forsømme sine arbejdstider uden at have meddelt virksomheden rettidigt, kan man dog ikke uden videre bortvise medarbejderen. ...

Læs mere →
efterudd.100

Flad struktur eller hierarki?

En flad struktur uden hierarkisk ledelse lyder måske attraktivt for de fleste, men ikke for medarbejderne i skokoncernen Zappos. Da administrerende direktør i Zappos forsøgte sig med ledelse uden hierarki, flygtede ikke mindre end 210 medarbejdere i maj fra deres respektive stillinger. Således skriver Business Insider. Ærindet med den noget ...

Læs mere →
lean1000-150x150

Ferie med løn til nye medarbejdere

EU-kommissionen sætter spørgsmålstegn ved om den danske ferielov holder sig inden for EU's regler om, at lønmodtagere har ret til 4 ugers betalt ferie om året. I første omgang var man indstillet på at komme uden om spørgsmålstegnet fra EU, og bevare den nuværende ferielov i Danmark. Men nu er regeringen ...

Læs mere →