Archive for september, 2015

billion10

Fokus på måden, som vi organiserer os på

Mange organisationer bør nulstille de gamle strukturer og begynde at udvikle nye former, som forholder sig til fremtidens udfordringer. Grib de nøgterne radarbriller, analyser kritisk, om den valgte organisationsmodel fremmer det, som I ønsker i forhold til kunder, medarbejdere og udvikling i fremtiden. Måder at organisere sig på er på mange ...

Læs mere →
8000

Et dårligt arbejdsmiljø ses tydeligt på den økonomiske bundlinje

Et stadig stigende antal danskere sygemeldes i dag med psykiske arbejdsskader grundet et dårligt arbejdsmiljø. Udover de store personlige konsekvenser for den ramte medarbejder, så har et dårligt psykisk arbejdsmiljø også en afgørende betydning for virksomhedens økonomiske bundlinje, idet der er store udgifter i forbindelse med den stigende sygemelding, ligesom ...

Læs mere →
1a

Digital revolution vil ændre HR-funktionen totalt

Den digitale revolution har indflydelse på hele samfundet - også HR funktionen, som de kommende år vil mærke store ændringer i den måde HR rekrutterer og udvikler deres talenter på. Accenture konkluderer i analysen "Digital Radically Disrupts HR", at HR funktionen kan risikere at blive overflødige, hvis ikke de formår ...

Læs mere →
billion10

Danmark kommer til at mangle talenter

Den vanskelige samtale er også svær for chefen. Derfor tager mange ledere på kursus for at lære at afskedige. Hvordan siger man »du er fyret« på en god måde? Eller fortæller en medarbejder, at det her er sidste chance for at rette op på tingene, ellers må jeres veje skilles? Rigtig ...

Læs mere →
network-150x150

Chefer tager på fyringskurser

Hvordan siger man »du er fyret« på en god måde? Eller fortæller en medarbejder, at det her er sidste chance for at rette op på tingene, ellers må jeres veje skilles? Rigtig mange ledere har tilsyneladende svært ved at formidle det triste budskab. En undersøgelse af organisationen Lederne viser, at ...

Læs mere →
m100-150x150

Arriva sætter fokus på mangfoldighed

Arriva vandt sidste år CSR People Prize for sit sociale ansvar og Arbejdsmiljørådets pris i kategorien "Arbejdsmiljø som strategisk element". Kun 14 % af Arrivas medarbejdere er kvinder, og det har fået selskabet til at oprette et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for kvinder, der gerne vil være buschauffører, og kvinderne får tilknyttet ...

Læs mere →
1a

Har du en kønsneutral lønpolitik?

Antallet af sager om brud på Ligelønsloven er stigende. Fælles for tidligere afgørelser er, at manglende interne retningslinjer for lønfastsættelsen kan koste virksomhederne dyrt, og at arbejdsgiverne derfor bør udarbejde en generel kønsneutral lønpolitik. Ligelønsloven bestemmer, at kvindelige medarbejdere har krav på den samme løn som de mandlige kolleger. ...

Læs mere →
1a

Er din virksomhed gearet til vækst?

Ifølge Leiv Vestergaard, CEO i EG er en topleders væsentligste opgave, at tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere. Tiltrækning og udvikling er en toplederens vigtigste opgave ifølge Leiv Vestergaard, som mener, at opgaven skal være en integrerede del af ledelsesagendaen, og ikke kun noget man skal forholde sig til, når virksomheden oplever ...

Læs mere →
8000

En leder med visioner

Thomas Kveiborg er executive director for Rambølls nye globale forretningsenhed - Environment and Health - og har netop fået til opgave at integrere den nyopkøbte amerikanske virksomhed Environ i netop denne enhed. Thomas Kveiborg kan siges at være lidt af en succeshistorie, der startede for 17 år siden, da han som ...

Læs mere →
8000

Du bør kun være ansat i samme virksomhed i tre til fem år

En ny undersøgelse foretaget af Konsulenthuset Ballisager viser, at virksomhederne foretrækker tidligere ansættelser på tre til fem år, når de kigger CV'er igennem i ansættelsesprocessen. Resultatet af undersøgelsen, som 754 offentlige og private virksomheder deltog i, viser, at hele 59 % af virksomhederne mener, at det er mest optimalt, hvis nye ...

Læs mere →