Archive for november, 2015

a12000-150x150

Afskedigelsespolitik i fokus

Det er vigtigt at have en afskedigelsespolitik på arbejdspladsen. Det gavner både ledelse og medarbejdere med en optimal afskedigelsespolitik, men også de medarbejdere, der bliver tilbage i virksomheden. De tilbageblevne overses gerne, da fokus er på de afskedigede, der ofte betragter en afskedigelse som det samme som at "blive fyret ...

Læs mere →
a12000-150x150

Arbejdsret: Reel opsigelse?

Når en virksomhed skal skære ned som følge af røde tal på bundlinjen, vil arbejdsgiveren som udgangspunkt have meget vid adgang til at vælge, hvem man bedst kan undvære og dermed opsiger. Men en arbejdsgiver, som opsiger en medarbejder pga. økonomisk nedgang, skal sørge for at kunne dokumentere, at begrundelsen ...

Læs mere →
sa

Bortvisning af sovetryne

Det var lovligt at bortvise en medarbejder, som ikke havde fået nok søvn i weekenden og derfor ikke mødte på arbejde mandag morgen. Du har som medarbejder pligt til at møde på arbejde, hvis du ikke har en lovlig grund til at udeblive – det kan f.eks. være sygdom. Møder ...

Læs mere →
network-150x150

Bortvisninger – Guide

Foreligger der væsentlig misligholdelse i et ansættelsesforhold, kan den forurettede part øjeblikkelig hæve forholdet. Men en suspenderet medarbejder har dog krav på løn og goder. Når arbejdsgiveren ikke er tilfreds med medarbejderens indsats af den ene eller anden årsag, opstår spørgsmålet, om medarbejderen kan opsiges og i yderste konsekvens bortvises ...

Læs mere →
b100-150x150

Effektiv kommunikation

I en tid med krise er det vigtigt, at ledelsen i virksomheden er ærlig og åben omkring problemerne. Hvis kommunikationen mellem ledelsen og medarbejderne foregår via intranet eller email, destabiliseres den fælles tillid og gør mange medarbejdere utrygge, se indlæg på her. Det er derfor vigtigt, at ledelsen ikke bliver for ...

Læs mere →
psy10000000000

Efterspørgsel af danske akademikere

Ifølge Djøf har den nye fremdriftsreform flyttet fokus fra videbegærlighed og faglig nysgerrighed til hastighed, hvilken Djøf mener hverken gavner de studerende, deres kommende arbejdsgivere eller samfundet.  Tendenser viser at danske akademikere faktisk er efterspurgte i den private sektor, idet de fremmer øget produktivitet og skaber jobs til andre erhvervsgrupper. Fra ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Er arbejdstid relativt?

Topchefer og medarbejdere er ikke enige om, hvor mange timer der arbejdes. I Greens Konjunkturundersøgelse har over 500 topchefer vurderet medarbejdernes arbejdstid, og resultatet viser et stort gab mellem deres opfattelser. Der er kun 5 pct. af medarbejderne, som vurderer, at de har en 32-timers arbejdsuge eller mindre, hvorimod 29 ...

Læs mere →
1sp10000000

Facebook-likes skal afspejle værdikodeks

De fleste sidder tit på facebook og liker alle mulige tilfældige sider, de kommer forbi. Men nu begynder virksomhederne at se på om dine facebook-likes stemmer overens med deres værdikodeks. Virksomheder er begyndt at følge med i, hvad deres medarbejdere liker på facebook, og hvis disse ikke stemmer overens med virksomhedens ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Fem råd til at få det perfekte cv under studiet

Et godt cv åbner døre til jobsamtaler, så det er vigtigt at opnå erfaring, mens man bliver uddannet. Cv'et er afgørende, når man søger et job. Det er nemlig det første, som mange virksomheder kigger på, når man sender en ansøgning, og derfor er det ofte cv'et, der afgør, om ...

Læs mere →
network-150x150

Fyring kan være til gavn

Afskedigelser kan hjælpe i jagten på autenticitet. Det sidste årti har medført ændringer uden fortilfælde - og ikke allesammen gode. For de respondenter, som fremsatte disse mere trætte kommentarer, udløste fyringen to typer negativ reaktion: manglende selvtillid og en generel kynisme om deres fremtid i en organisation. Kynismen hænger sammen med, ...

Læs mere →