Archive for december, 2015

1sp100000

Når arbejdsbyrden vokser

Sidste uges ledelsesdilemma sætter fokus på stressramte medarbejdere. Det ugelige ledelsesdilemma fremført af Lederne omhandlede den velkendte problemstilling, som opstår, når en medarbejder har svært ved at sige fra over for sin chef. Ledelsesdilemmaet beskrev projektlederen Klaus’ udfordringer på jobbet, som var ved at give ham seriøse stressudfordringer. Med andre ...

Læs mere →
sa

Medarbejderundersøgelser er blevet umoderne

Det svenske magasin ”Chef” åbner nu op for en ny diskussion om medarbejderundersøgelser, og om hvor vidt cheferne kan bruge undersøgelserne konstruktivt. Det svenske Magasin ”Chef” kunne for noget tid siden konkludere, at hver anden chef ikke kan bruge de mange medarbejderundersøgelser til noget, som ellers flittigt bliver benyttet i ...

Læs mere →
efterudd.100

KL: Flere fravælger læreuddannelserne

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) bliver det de efteruddannede pædagoger samt akademikerne, som skal være med til at løse fremtidens mangel på skolelærere. I en undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforening (KL) lyder det fra en række skolechefer, at det er blevet markant sværere at rekruttere skolelærere. Michael Ziegler (K), der er ...

Læs mere →
efterudd.10000

Alt ved udflytningsplanen kommer til at koste dyrt

Det fremgår af et internetnotat, at regeringens udflytningsplan kommer til at koste langt mere, end regeringen ellers havde regnet med. Se http://www.hr-forum.dk/ledelse-og-organisation/situationsbestemt-ledelse.html Regeringens udflytningsplan, hvor i alt 3.900 arbejdspladser skal flyttes fra hovedstadsområdet til en række byer i udkantsdanmark, viser sig nu at være langt omkostningsfuldt end det beløb regeringen ellers ...

Læs mere →
shutterstock_282046073

Få redskaber til at håndtere og forebygge stress på din arbejdsplads

Stress er en af vor tids allerstørste arbejdsmæssige trusler, og årsag til højt sygefravær, dårlig trivsel, konflikter og medarbejderafgang både inden for den private og offentlige sektor. Stress er ikke kun en ulykkelig situation for den stress ramte selv – det kan også være rigtig hårdt for deres kolleger, som ...

Læs mere →
sa

Masseopsigelser på vej!

Efter regeringen præsenterede den meget omfattende udflytningsplan af 3.900 statslige arbejdspladser, forventes der at være masseopsigelser på vej, som blandt andet også indebærer et kæmpe tab af viden og erfaring.  Meget tyder på, at det kun er regeringen selv, som synes godt om den nye udflytningsplan af 3.900 statslige arbejdspladser. Nye ...

Læs mere →
lean10000

Langtidsledigheden er lavere i Danmark

Efter finanskrisen tog sit tag på Danmark i 2008, voksede arbejdsløsheden. Nu viser flere analyser dog, at Danmark har formået at holde langtidsledigheden i bunden.  Finanskrisen medførte til et kæmpe tab af jobs i Danmark. Men på trods af at arbejdsløsheden steg hurtigere i Danmark end i en række andre europæiske ...

Læs mere →
sa

KL: Dårlig arbejdsmiljø en realitet?

Er det et paradoks, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet et så stort diskussionsemne, når de danske arbejdsmiljøforhold konstant bliver forbedret? Både formand for KL’s løn -og personaleudvalg, Michael Ziegler og viceadministrerende direktør i DA, Pernille Knudsen mener, at der er en række myter, som forplumrer debatten om det danske ...

Læs mere →
psy1

Hvor ofte må ledere være uenige?

Hvor ofte må ledere være uenige? Hver femte leder oplever, at være uenig med sine kollegaer. Når en virksomhedsledelse samles til et møde, kan det enten ofte eller hver gang ende ud i et lidt for højlydt møde, hvor der kan blive udvekslet spidse kommentarer. En undersøgelse, foretaget af Lederne, viser, ...

Læs mere →
billion1

Forskelsbehandling på arbejdspladsen

Det følger af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må diskriminere en medarbejder på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Hvis en medarbejder finder, at arbejdsgiveren har udøvet forskelsbehandling på grund af f. eks. etnisk oprindelse, skal medarbejderen ...

Læs mere →