Archive for december, 2015

sa

Feriegodtgørelse ved tabt arbejdsfortjeneste?

En lønmodtager blev afskediget grundet en lang sygefraværsperiode, og det er nu blevet afgjort af Højesteret, at der er krav på den feriegodtgørelse, som ikke blev optjent i sygefraværsperioden, selvom arbejdsgiveren betalte kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Højesteret begrundede afgørelsen med, at feriegodtgørelsen er en del af det arbejdsvederlag, der optjenes ...

Læs mere →
sa

Erstatning til fyret 63-årig

Som følge af økonomiske konjunkturer, prispres og større konkurrence står mange danske virksomheder lige nu over for at skulle gennemføre større opsigelsesrunder. Her er det imidlertid vigtigt, at virksomhedernes ledelse har gjort sit forarbejde grundigt, når det skal besluttes, hvilke medarbejdere der skal opsiges. Det kan nemlig koste dyrt, hvis ...

Læs mere →
8000

Distanceledelse i fokus

En god leder er nærværende, og det kan være svært at være nærværende, når man ikke er fysisk til stede. Det mærkede man i det verdensomspændende markedsanalyseinstitut GfK, da det for omkring tre år siden begyndte at slå sine tre afdelinger i Danmark, Norge og Sverige sammen til én fælles ...

Læs mere →
1sp100000

Ansættelsesret: Sociale medier

En arbejdsgiver må som udgangspunkt gerne logge en medarbejders brug af internettet, hvis der foreligger en klar it-politik. En utvetydig it-politik er et godt udgangspunkt for bedre it-sikkerhed og færre konflikter. De fleste medarbejdere har adgang til internettet på deres arbejdsplads, hvor det også benyttes til privat brug i et ikke ...

Læs mere →
Udklip.JP1G

Brug Lean-principperne til at effektivisere din virksomhed

Begrebet Lean er opfundet af forskerne Jim Womack og Daniel Jones, og hele grundstenen i Lean bygger på, at ingen proces er perfekt og derfor altid vil kunne forbedres. Lean-principperne er derfor et redskab, der kan bruges til at lokalisere, hvor i produktionsprocessen der kan effektiviseres og kan anvendes både ...

Læs mere →
emp100

Netcompany udvider medarbejderstaben

It-virksomheden Netcompany har de seneste 15 år haft stor succes, der har resulteret i, at de konstant har kunne rekruttere nye medarbejdere til virksomheden.  Mens nogle virksomheder har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, går det i en helt anden retning for It-virksomheden Netcompany, der er gået fra at have 400 ...

Læs mere →
efterudd.100000

Ligestillingslov kan være for bureaukratisk

I 2013 blev en lov om ”den danske model for flere kvinder i ledelsen” vedtaget, hvor de største virksomheder i Danmark blev forpligtet til indberetning af ligestillingsinitiativer.  Den danske model for flere kvinder i ledelsen forpligtede de 1.100-1.200 største virksomheder i Danmark til at indberette et fastsat måltal for kvinde ri ...

Læs mere →
ss100

HR Strategi 2016

Hvordan sammensættes den mest effektive HR-strategi til realisering af virksomhedens overordnede strategi? HR-strategien har til formål at give en klar indikation af hvordan virksomheden anvender sine ressourcer bedst muligt, og derudfra medvirke til at virksomheden skaber vækst. Ved planlægningen af HR-strategien er det essentielt at afstemme med organisationens vision, mission og ...

Læs mere →
billion1000

Folketinget hæver pensionsalderen

Netop i disse dage er danskernes pensionsalder på dagsorden i Folketinget. Et stort flertal af Folketinget ønsker, at pensionsalderen hæves. Spørgsmålet er blot, om det danske arbejdsmiljø kan følge med? ”Vi lever længere, ergo skal vi arbejde længere”, sådan lyder Folketingets argument for, at danskernes pensionsalder bør hæves. Logikken fejler ...

Læs mere →
1a20

Et højt lønniveau bremser konkurrenceevnen

Danmarks høje lønniveau svækker erhvervslivets konkurrencevene. Lønniveauet er i Danmark markant højere end i vores nabolande. Det høje lønniveau er med til at skabe en dyr offentlig sektor, men det svækker samtidig også erhvervslivets konkurrencemuligheder i forhold til udlandet. Når trepartsforhandlingerne går i gang til foråret, bliver det næppe en lavere ...

Læs mere →