Archive for marts, 2016

sa

Flere internationale studerende bliver i Danmark

En undersøgelse viser, at flere internationale studerende vælger at bosætte sig og tage et arbejde i Danmark, efter de har taget en dansk uddannelse. Se http://www.hr-forum.dk/ledelse-og-organisation/rekrutter-talenter-med-linkedin.html Politikkere samt erhvervslivet har gennem mange år givet udtryk for, at de vil fastholde internationale studerende i Danmark. Det ser nu ud til at have ...

Læs mere →
shutterstock_345285845

Personlige egenskaber som for eksempel empati, integritet, troværdighed og tillid er egenskaber der er uundværlige – især hvis man har ledelsesansvar.

Organisationer er ikke længere noget i sig selv, men eksisterer i kraft af de mennesker der findes i den. Netop derfor, er evnen til at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd afgørende for, at navigere rundt i komplekse omgivelser. Psykologi er ikke længere begrænset til at være et ...

Læs mere →
shutterstock_218260918 logo

Store udfordringer og nye tendenser i personalejura – Få indsigt i personalejura

De seneste år har medført nye tendenser og udfordringer for de danske hr-afdelinger. Bliv opdateret og vær på forkant med lovgivningen og udviklingen på arbejdsmarkedet. Omkostnings- og reduktionsøvelser har præget danske virksomheder de seneste år. Det skyldes at virksomheder i stor stil fokuserer på deres kerneforretning, og derfor outsourcer enheder som ...

Læs mere →
shutterstock_345285845

LEAN skaber værdi igennem effektivitet – RESTPLADSER

Forretningsfilosofi fra Toyota. Samlebånd, effektivitet og intern struktur. Filosofien kan dog også bruges til andre projekter og sikre fokus på værdiskabelsen for kunden. Der kan være mange fordele ved at bruge Lean på strukturer og processer i virksomheder både i private og offentlige virksomheder. Lean bruges af flere danske virksomheder til ...

Læs mere →
shutterstock_386161147

Stress epidemi på tværs af arbejdsmarkedet – Bliv stress management konsulent hos Probana

Stress er et af de største problemer på det danske arbejdsmarked, og rammer bredt fra ung til gammel samt kvinder og mænd. Stress har indflydelse på sygefravær, dårlig trivsel og medarbejderafgang. Med de rette kompetencer kan ledere genkende, håndtere og afhjælpe stress i eget såvel som hos andre. Få kompetencer ...

Læs mere →
6 Billede 2

E-learning sikrer global handlekraft i 2016

E-learning er blevet et afgørende element i virksomhedernes kompetencestrategier. Flere virksomheder bruger i stigende grad e-learning til at efteruddanne deres ledere på flere niveauer. Og det med god grund. Det sikrer nemlig øget videndeling og styrker virksomhedernes reaktionsevne – agilitet – i en tid, hvor det globale markedet bevæger sig ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

Handikappede skal også i arbejde

Forleden kunne man læse i Politikken om formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen samt hans frustrationer over manglende plads til sine medlemmer ude på arbejdsmarkedet. I forbindelse med formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesens udtalelse i Politikken, har flere eksperter og fagfolk nu givet et modsvar til kritikken, som Olesen kommer ...

Læs mere →
1a

Britiske direktørlønninger er løbet løbsk

I en ny britisk forskningsartikel kritiseres de høje direktørlønninger i Storbritanniens største selskaber. I samme forbindelse nævnes Danmark som et godt eksempel på direktørlønninger. Det har længe været et faktum, at Danmark ikke kan tilbyde de højeste direktørlønninger sammenlignet med andre lande. Men det er en ny sag, at Danmark bliver ...

Læs mere →
billion100

God ledelse kræver tid

En ny undersøgelse foretaget af Lederne viser, at mangel på tid forhindrer god ledelse.  Undersøgelsen, der er baseret på svar fra 4.240 ledere, vurderer 41. pct. af lederne, at der er ”for lidt tid til opgaverne”, og at det samtidig forhindrer dem i at udøve god ledelse. 36 pct. af lederne ...

Læs mere →
1a

Effektivisering og optimering af arbejdsgange

Flere danske virksomheder ønsker at optimere opgaverne bag skrivebordet samt lette virksomhedens administrative arbejdsgange. Når man taler om effektivisering og optimering af arbejdsgange, handler det i højere grad om at regulere arbejdstimerne end at virksomheden skal produceres mere på kortere tid. Jan Stentoft, professor ved Syddansk Universitet, og Brian Sørensen, it-rådgiver ...

Læs mere →