Archive for maj, 2016

shutterstock_136195553 m logo

Danmark på sjetteplads for international konkurrenceevne

Det er blandt andet det at tænke grønt samt at have motiverede medarbejdere, der gør, at Danmark nu ligger på en sjetteplads for konkurrenceevne på verdensplan. Det er den schweiziske lederskole IMD, der har afgjort det. Dog kan man på den negative side sige, at den økonomiske vækst ikke går ...

Læs mere →
Stilsikker business kvinde

Arbejde er ingen straf

Gennem det meste af menneskehedens historie har man haft den opfattelse, at arbejde er hårdt og ubehageligt, og at det er derfor, vi får penge for det. Se http://www.probana.com/hrk.asp En undersøgelse refereret i tidsskriftet Harvard Business Review afslører, at ledere giver alt for hurtigt op over for utilfredse medarbejdere. Joseph Folkman, ...

Læs mere →
LinkedIn_2.9

Den digitale generation

Dette manifest gælder i særlig grad for digitale indfødte og deres ledere og indeholder rettesnore til, hvordan fremtidens arbejdspladser bør forme sig for denne generation. Se http://www.probana.com/dip.asp I de følgende punkter, leveret her som et digitalt manifest, giver forskeren Søren Schultz Hansen sit bud på, hvad der er generationens vigtigste kompetencer, ...

Læs mere →
6 Billede 2

Danskerne er ikke sultne nok

Selv efter flere års krise med nedskæringer hos de danske topledere er der stadig et stykke vej. Se http://www.probana.com/dip.asp Lars Kolind mener at selvtilfredshed, lavt ambitionsniveau og manglende sult efter succes stadig præger tankegangen hos de danske topchefer. Han bruger i rollen som ledelseskonsulent i disse år længere perioder på at ...

Læs mere →
a1200000

Kvinder og mænd er lige kvalificerede til at lede.

... Alligevel er der i dag stadig langt færre kvinder end mænd i lederjobs. Skal det være en mand eller en kvinde, der får jobbet som chef? Kvinder og mænd er lige kvalificerede til at lede. At øge andelen af kvinder i ledelse er en generel strategi for at sikre god ledelse ...

Læs mere →
shutterstock_238705756-stamp

Diversifikation og konglomerater

For 30-40 år siden var diversifikation det helt store. Siden da er virksomhedsmodellen kommet under kraftig beskydning, men der er stadig fordele at hente. Se http://www.probana.com/dip.asp Ideen med diversifikation er at udstrække sine forretningsområder til nye felter, ofte ved tilkøb af nye forretningsområder. En anden tilgang er at udvide antallet og ...

Læs mere →
11147182_795850530491627_5677257601065086168_n

Bestyrelsesarbejde: Coloplast får kvinder i bestyrelsen

På nuværende tidspunkt er ingen af de 9 personer i Coloplasts bestyrelse kvinder. Dette får dog snart en ende. Se http://www.probana.com/mcb.asp Aktionærerne har kritiseret Coloplast for at have en for ensartet bestyrelse bestående af udelukkende mænd, men ved næste generalforsamling står to kvinder til at blive valgt ind. Det drejer sig ...

Læs mere →
1sp100

Arbejdsret: Barselsregler

Selv om en medarbejder holder barsels- eller forældreorlov, har vedkommende krav på at blive indkaldt til sædvanlig samtale om løn- og ansættelsesvilkår. Se www.probana.com/pjur.asp Mange arbejdsgivere vurderer de årlige lønforhøjelser på basis af medarbejderens præstation. Et synspunkt, der for en umiddelbar betragtning giver god mening. Men hvad nu, når en medarbejder ...

Læs mere →
shutterstock_136195553 m logo

Stress er årsagen til halvdelen af alle sygemeldinger

Synonymet ”stress” er gået hen og blevet et negativt ladet begreb, der i dag ofte anvendes og bruges som årsagsforklaring for overbelastning. De fleste kan relatere til stress, og ved at individer definerer sig selv som stresset kan være en måde at undgå håndtering af indre lidelser og sårbarheder. Se ...

Læs mere →
shutterstock_275810027

Projektlederens afgørende rolle

I en travl organisation med deadlines og begrænsede ressourcer kan projektorienteret arbejde bruges til at optimere processerne i organisationen. Men for at få optimalt udbytte af dette arbejde, er det imidlertid nødvendigt med et øget fokus på projektets bærende element - projektlederen. Den gode projektleder besidder kompetencer inden for utallige forskellige ...

Læs mere →