Archive for november, 2016

ææ

Kompetenceløft til ledere

Med PROBANAs Mini MBA får du en anerkendt ledelsesuddannelse, som giver dig et massivt løft, så du når dine mål og resultater. Uddannelsen er for dig, der ønsker at mestre rollen som en moderne leder - herunder strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse. PROBANA Business School målretter uddannelser til praktikere med erhvervserfaring. ...

Læs mere →
logo.10

30.000 positive evalueringer af PROBANA

Når du vælger en uddannelse hos PROBANA, beder vi dig evaluere os 6-8 gange under dit uddannelsesforløb. Sådan har det været siden 2001 - og både vores undervisere, vores uddannelser og vores medarbejdere er blevet målt og vejet af samtlige af vores studerende flere end 30.000 gange alene i Danmark. I PROBANA er vi ...

Læs mere →
facebook28_600x600

God ledelse styrker bundlinien

I en analyse af ca. 1.100 store og mellemstore virksomheder blev det klart, at de ledelsestiltag, der kvantitativt set, har mest indflydelse på virksomheders performance er lederudvikling og uddannelse samt individbaseret bonus og andre resultatlønsordninger. Derudover har ledelsesformer med udgangspunkt i dialog, holdninger og værdier også stor indflydelse på virksomhedernes ...

Læs mere →
facebook21_600x600

Et lys i mørket

Selv om det er længe siden, at psykologen og holocaust-overleveren Viktor Frankl slap ud af rædslerne i kz-lejrene, er hans historie stadig relevant. Han slap nemlig ud med en stor erkendelse, et lille lys i mørket, som blev definerende for resten af hans liv. Se http://www.probana.com/psy.asp  Ud fra det byggede han ...

Læs mere →
facebook35_600x600

Effektiv kommunikation

Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er mindst lige så afgørende som faglig kompetence. Med en uddannelse i kommunikation får du mange muligheder indenfor netop kommunikation og udvikler samtidig din ledelsesstil. Aktiv Kurser / Probana har i samarbejde ...

Læs mere →
facebook36_600x600

MasterClass i Bestyrelsesarbejde

PROBANA Business School har udviklet en kompetencegivende bestyrelsesuddannelse, som giver dig viden til at besidde vigtige stillinger i bestyrelser. Uddannelsen dækker samtlige discipliner inden for bestyrelsesarbejde, herunder regler, ansvar, jura, økonomi, strategi og netværk. MasterClass i Bestyrelsesarbejde er henvendt til alle nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at udvikle sine kompetencer ...

Læs mere →
facebook34_600x600

HRs nye ansvarsområder

HR området har udviklet sig fra at være en administrativ funktion til en mere udviklende rolle og videre igen til at besidde en mere strategisk funktion. HR er blevet en vigtig del af den moderne virksomhed, og den skal bidrage økonomisk på ligefod med andre afdelinger. Mange steder er man ...

Læs mere →
facebook24_600x600

Advokat udvikler ny søgemaskine

Digitaliseringen har gjort virksomheders arbejde langt mere overskueligt. Men mange kæmper med ophobningen af vigtige dokumenter som der ledes efter i både mailbokse, på servere og i dropbox. Hvis en virksomhed f.eks. skal sælges er det vigtigt, at disse dokumenter ligger det rigtige sted. Søren Munk Hansen, tidligere fuldmægtig hos advokathuset ...

Læs mere →
facebook35_600x600

38% oplever fejl i lønnen

Tal fra bl.a. HK og Dansk Sygeplejeråd viser, at op til 38% af medlemmerne har oplevet fejl på lønsedlerne inden for det seneste år. Tendensen medfører tab for både virksomheder og medarbejdere.  Hvis ikke lønsedlen gennemgås, risikerer mange medarbejdere at gå glip af penge, de rent faktisk har tjent, og nye ...

Læs mere →