MasterClass i Kommunikation

Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er mindst lige så afgørende som faglige kompetencer. Med en uddannelse i kommunikation har du mange muligheder. MCC-Uddannelsen er merritgivende.

MasterClass i Kommunikation er baseret på E-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen kommer hele vejen rundt om kommunikation og kommunikationens virkemidler, kommunikationsværktøjer, psykologi og personlig udvikling.

Uddannelsens seks moduler er på MBA-niveau og indeholder følgende:

Modul 1: Virksomhedskommunikation fra A til Z

Herunder:
– Verbal og non-verbal kommunikation
– Effektiv kommunikation på ledelsesniveau
– Kommunikation i organisationer
– Impact leadership
– Interaktion og samarbejdsrelationer
– Personvarianter, motivation og dialog
– Mediation
– Konfliktløsning
– De nye MUS-strategier
– Appreciative inquiry
– De vanskelige samtaler
– Corporate Storytelling
– Mv.

Ca. 120 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 2: Kommunikationens DNA

Herunder:
– Kommunikationens grundprincipper og DNA
– Effektiv kommunikation på ledelsesniveau
– Kommunikative problemstillinger
– KOM-målsætninger
– Situationsbestemt kommunikationsmetoder
– Den effektfulde kommunikationsmodel
– Kommunikationsplanlægning
– Faglig formidling i organisationer
– Kommunikation i verdensklasse
– Politisk kommunikation
– Samarbejdskommunikation
– Forandringskommunikation
– Mv.

Ca. 120 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 3: Kommunikationsstrategi

På modulet får deltagerne overblik over kommunikationens begreber og metoder. Deltagerne lærer, hvordan den rigtige kommunikations- strategi sikrer et personligt som et fælles effektivt beredskab.

Modulet omfatter inspiration om global kommunikation, herunder engelsk som koncernsprog, kulturforståelse og globale kunderelationer.

Ca. 120 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 4: Kommunikation på tryk

Udnytter din virksomhed netsproget optimalt? Som deltager lærer man at skrive til sine læsere online. Modulet sætter fokus på, hvordan du arbejder bevidst med at udvikle netsproget, og du lærer hvilke regler, der gælder, bla. når du skriver vigtige tekster til skærmlæsning. Du får opdateret det gode sprog, så du undgår at spænde ben for dine læsere – også i breve, artikler, mails eller pjecer. Efter modulet kan du forbedre og udvikle dele af din virksomheds kommunikation på website, intranet eller tryk.

– Struktur af stoffet
– Billedrigt sprog på forskellige niveauer
– Storytelling som en del af din præsentation
– Krop og stemme der støtter dit budskab
– Klart, præcist og enkelt budskab
– Argumentation og modargumentation
– Visuelle virkemidler der støtter budskabet
– Overbevis journalisten, kollegaen eller chefen
– Mv.

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 5: Effektiv kommunikation

Herunder:
– De sociale processer
– Aktiv lytning, kropssprog, interaktion og psykologi
– Klarhed i planlægning og strategi
– Motivationsledelse
– Inspiration til forandringsledelse
– Personalekommunikation
– HRM, lederudvikling og synlighed
– Målrettet mødestyring og feedback
– Klap-teorien
– Personvarianter
– Drejebogs-teorien
– Spejlings-teknikken
– Personlig kontrakt
– Positiv psykologi
– Mv.

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 6: Personlig kommunikation

Bliv bedre til at håndtere, styre og påvirke din kommunikation.

– Sprogbrug, effektivitets- og høflighedsstrategier
– Mennesket som socialt flokdyr – vi har brug for hinanden
– Krop, stemme og gennemslagskraft
– Opmærksomhed på egen sprogbrug
– Følelser og behov i kommunikationen
– Kommunikationsstil, selvværd og selvtillid
– Angst og usikkerhed som forhindring og som drivkraft
– Ligeværdighed i dialogen
– Rettigheder og fastholdelse af dem
– Læringsplan for udviklingspunkter i din kommunikation
– Valg af sparringspartner/gruppe
– Ramme for træningsgruppens arbejde
– Mv.

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul.

Deltagerne kommer igennem hele spektret – fra det strategiske til det praktiske. På uddannelsen får du en dybere faglig og teoretisk indsigt i den klassiske og moderne kommunikations begreber og metoder.

Deltagerne lærer hvorledes de nye strømninger, trends og metoder påvirker kommunikation. Undervisningsmaterialet er på handels- højskoleniveau, men kombineres med faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder.

Hvem bør deltage
Uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne ledere & konsulenter, f.eks.:

– Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.
– Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer, produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer, kundechefer, kontorchefer mv.
– Afdelingsledere
– Mellemledere
– Nøglemedarbejdere i koncernstabe
– Ledere af projekter
– Ledelses- & management konsulenter
– Personalekonsulenter/chefer
– Mfl.

Undervisningsform
Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og links- siderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialog- forumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse:
Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, der viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr:
For at kunne deltage uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author