Ansættelsesret: Fyr på en klar måde

Når en arbejdsgiver ønsker at afslutte et ansættelsesforhold, er det altid vigtigt at gøre det klart, om der er tale om en opsigelse eller en bortvisning.

Når man som medarbejder får beskeden, at man er fyret, hvad betyder det så i praksis? Må man gå hjem, eller skal man blive på arbejdet? Har man fået en opsigelse med et varsel, eller er man reelt blevet bortvist? Nogle gange er medarbejderen i tvivl. Men nogle gange er arbejdsgiveren faktisk også i tvivl. Og det kan koste dyrt i sidste ende. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der gives en klar udmelding til medarbejderen. Men når bølgerne går højt, er det ikke altid, at dette sker. Det er heller ikke altid, at arbejdsgiveren i situationen har gjort sig helt klart, om man reelt opsiger med varsel eller bortviser. Og der er stor forskel. En bortvisning forudsætter, at medarbejderen har misligholdt sit ansættelsesforhold groft. Det kan f.eks. være tyveri, illoyal adfærd eller ulovlig udeblivelse fra arbejdet. Ved en bortvisning afsluttes ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning, og pengekassen er dermed lukket i. Det er et yderst indgribende skridt over for en medarbejder.

Få styr på lovgivningen omkring fyring og opsigelse. Læs mere her

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author