Arbejdsret: Barselsregler

Selv om en medarbejder holder barsels- eller forældreorlov, har vedkommende krav på at blive indkaldt til sædvanlig samtale om løn- og ansættelsesvilkår. Se www.probana.com/pjur.asp

Mange arbejdsgivere vurderer de årlige lønforhøjelser på basis af medarbejderens præstation. Et synspunkt, der for en umiddelbar betragtning giver god mening. Men hvad nu, når en medarbejder er på barsel og dermed er væk fra arbejdspladsen i en længere periode? Det er i den periode ganske vanskeligt for en arbejdsgiver at yde en lønforhøjelse på baggrund af præstation, men er det i orden at “springe over” lønforhøjelsen til en medarbejder, der er på barsel? Dette er for nylig – igen – blevet vurderet ved en sag for Højesteret. Efter ligebehandlingsloven har en medarbejder krav på at blive indkaldt til sædvanlige samtaler om løn og ansættelsesvilkår under afholdelsen af barsels- og forældreorlov. Det følger endvidere af ligelønsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle medarbejdere lønmæssigt på grund af køn. Hvis en medarbejder hævder, at dette princip er overtrådt, yder ligelønsloven desuden en særlig beskyttelse mod afskedigelse begrundet i medarbejderens krav om ligeløn i en periode på et år efter, at kravet er rejst. Anvendelsen af disse regler illustreres med denne nye dom fra Højesteret.

Læs mere her

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og www.facebook.com/probana.lederforum
– Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com/

Kommentarer

kommentarer

About The Author