Arbejdsret: Reel opsigelse?

Når en virksomhed skal skære ned som følge af røde tal på bundlinjen, vil arbejdsgiveren som udgangspunkt have meget vid adgang til at vælge, hvem man bedst kan undvære og dermed opsiger.

Men en arbejdsgiver, som opsiger en medarbejder pga. økonomisk nedgang, skal sørge for at kunne dokumentere, at begrundelsen for opsigelsen rent faktisk er reel – og ikke bare en begrundelse, som er “kreeret” for at undgå en sag om usaglig opsigelse. Ellers kan det koste dyrt. Det viser en dom fra fra Landsretten. Sagen handlede om et stort advokatfirma, der som følge af faldende indtægter var nødsaget til at nedlægge virksomhedens reception. Derfor opsage man receptionisten. Men Advokatfirmaet havde ikke løftet bevisbyrden for, at begrundelsen for opsigelsen reelt var virksomhedens økonomi. Hvis en opsigelse begrundes med økonomisk nedgang og behov for nedskæringer, så skal dette kunne sandsynliggøres af arbejdsgiveren ud fra virksomhedens drift.

Bliv klogere på personalejura her.

Kontakt os for en uforpligtende samtale på telefon +45 33 13 58 00

– Følg HR Forum på Facebook – se https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg HR Forum på Linkedin – se www.linkedin.com/company/hr-forum-aps
- Følg HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser

Kommentarer

kommentarer

About The Author