Bestyrelser – Dårlig kommunikation

Bestyrelsesformænd skal være bedre til at kommunikere med aktionærerne. Det mener flertallet i undersøgelser foretaget af Nyhedsbrev for Bestyrelser. Se http://www.probana.com/mcb.asp

Kvalitet i sig selv sælger ikke. Det afgørende er, at forbrugerne opfatter, at de får kvalitet for pengene. Ud fra denne simple forretningslogik synes corporate governance tankegangen i de danske bestyrelser at stå med et alvorligt problem: Gennem en årrække har man arbejdet målrettet for at forbedre kvaliteten af bestyrelsesarbejdet og dermed koblingen mellem et selskab og dets ejere. Men disse ejere – aktionærerne – synes at være skeptiske overfor, om det hele kommer dem til gode. De ved nemlig ikke særlig meget om hverken bestyrelsen eller bestyrelsesformanden, fordi han gemmer sig. I Nyhedsbrev for Bestyrelsers undersøgelser svarer to tredjedele af aktieanalytikerne og porteføljemanagerne således nej til et spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsesformænd generelt er gode nok til at kommunikere med stakeholdere herunder professionelle investorer. 80 pct. mener, at bestyrelsesformænd bør være mere synlige i offentligheden og optræde som selskabernes ambassadører.

Få et større indblik i bestyrelsesarbejde her 

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og www.facebook.com/probana.lederforum
– Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
– Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
– Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com/

Kommentarer

kommentarer

About The Author