Bør ledere blande sig i hvordan andre ledere behandler deres medarbejdere?

Ledelsesdilemma kræver nye perspektiver, men vælg dine kampe med omhu. Se http://www.hr-forum.dk/alle-konferencer/arbejdsmiljokonsulent-uddannelsen.html

Vælg dine kampe med omhu! Som lederkollegaer kan det være svært om man skal holde fast ved sin egen ledelsesstil, værdier og holdninger, eller gribe ind overfor lederkollegaer der har en anden tilgang til ledelse af sine medarbejdere. Trine, der er nyansat økonomichef står overfor et ledelsesdilemma, da hun har overværet en lederkollega tale hårdt til en af sine medarbejdere. Nu er dilemmaet om hun bør tale med lederkollegaen om situationen. Helle Bruun Madsen, ledelsesrådgiver hos Lederne opfordrer, Trine til at snakke med sin lederkollega under fire øjne og forstå situationen fra begge vinkler – som bekendt er der jo altid flere side af samme sag. Samtidig mener Helle Bruun Madsen, at man som nyansat i en virksomhed ikke kender til alle forhistorier og procedurer, og derfor naturligt kan spørge ind til situationer for at ’udnytte’ sin uvished. Derudover påpeger Helle Bruun Madsen, at det er vigtigt med en anerkendende adfærd overfor den omstridte leder såfremt man ønsker en ændring i ledelsesadfærden.

Kilde: Berlingske 30. december 2015, business, side 14

Sæt fokus på et respektfuldt arbejdsmiljø på arbejdspladsen i din virksomhed – læs mere her.

Ønsker du rådgivning til hvilket kursus eller uddannelse, der passer bedst til dine behov – ring til os på telefon: 33 13 58 00

Kontakt os for en uforpligtende samtale på telefon +45 33 13 58 00

– Følg HR Forum på Facebook – se https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg HR Forum på Linkedin – se www.linkedin.com/company/hr-forum-aps
- Følg HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser

Kommentarer

kommentarer

About The Author