Bortvisning af sovetryne

Det var lovligt at bortvise en medarbejder, som ikke havde fået nok søvn i weekenden og derfor ikke mødte på arbejde mandag morgen.

Du har som medarbejder pligt til at møde på arbejde, hvis du ikke har en lovlig grund til at udeblive – det kan f.eks. være sygdom. Møder en medarbejder ikke op på arbejde uden lovlig forfaldsgrund, er dette som udgangspunkt grov misligholdelse, som berettiger arbejdsgiveren til at bortvise medarbejderen, hvorefter lønnen stopper uden varsel. Det følger af almindelige arbejdsretlige principper og arbejdsretlig praksis. Sagen fra Vestre Landsret handlede om, hvor meget der skal til, før en arbejdsgiver lovligt kan bortvise en medarbejder, som ikke er mødt på arbejde. Virksomheden havde en personalepolitik hvor medarbejderne var forpligtede til at meddele arbejdsgiveren om fravær inden for to timer fra arbejdstidens begyndelse. På den baggrund valgte virksomheden at bortvise den trætte medarbejder, da han ringede ind kl. 9.30 – altså en halv time for sent ifølge personalepolitikken.

Læs mere om personalejura her.

Kontakt os for en uforpligtende samtale på telefon +45 33 13 58 00

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser

Kommentarer

kommentarer

About The Author