Bortvisning berettiget i denne sag

Må en medarbejder kritisere virksomhedens forretningsgange og ledelse over for virksomhedens øvrige ledergruppe og direktion? Se http://www.probana.com/mch.asp

Det fremgik bl.a. af mailen, at “der er en brist i vores kvalitetsstyring (…) Groft sagt kan man sige, at firmaet bevidst har fortiet, at der er fejl på kundernes udstyr (…) Vi er trods alt et akkrediteret laboratorium (… ) Der er noget i vores kvalitetsstyring, der skal rettes op på.” Medarbejderen blev bortvist fra arbejdspladsen og tog herefter hjem fra arbejde. Virksomheden begrundede bortvisningen i medarbejderens kritiske e-mail, som arbejdsgiveren mente var en grov misligholdelse af hans ansættelsesforhold. Dommen viser, at medarbejdere, som vil rejse kritik af virksomhedens forretningsgange mv., som udgangspunkt bør starte med at følge de “normale kommandoveje” og således gå til medarbejderens direkte chef.

Personalejura er en vigtig del af hverdagen i både store og små virksomheder, for hvad er medarbejderens rettigheder egentlig, hvilke love er relevante for arbejdsforholdet og hvor meget skal virksomheden finde sig i fra medarbejderens side?

Læs mere her.

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og www.facebook.com/probana.lederforum
– Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
– Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
– Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com/

Kommentarer

kommentarer

About The Author