Bortvisninger – Guide

Foreligger der væsentlig misligholdelse i et ansættelsesforhold, kan den forurettede part øjeblikkelig hæve forholdet. Men en suspenderet medarbejder har dog krav på løn og goder.

Når arbejdsgiveren ikke er tilfreds med medarbejderens indsats af den ene eller anden årsag, opstår spørgsmålet, om medarbejderen kan opsiges og i yderste konsekvens bortvises ved ophævelse af ansættelsesforholdet. Tilsvarende kan medarbejderen opleve ændringer i sine arbejdsforhold eller handlinger fra arbejdsgiverens side, herunder bortvisning, hvor det kan diskuteres, om arbejdsgiveren handler berettiget. For hvad skal der egentlig til? Hvis der foreligger væsentlig misligholdelse i et ansættelsesforhold, vil den forurettede part (dvs. enten arbejdsgiver eller arbejdstager) kunne hæve ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at alle rettigheder og pligter ophører med det samme, herunder også lønudbetalinger. Den sædvanlige opsigelsesperiode sættes altså ud af kraft. Fra arbejdsgiversiden betyder det i praksis, at man bortviser den pågældende medarbejder med øjeblikkelig virkning. Det betyder også, at evt. personalegoder, såsom mobiltelefoner, pc’ere og evt. firmabil, kan kræves tilbageleveret omgående.

Et ansættelsesforhold er fyldt med kringlede regler og forpligtelser. Undgå at ende i en uheldig situation, læs mere her.

Kontakt os for en uforpligtende samtale på telefon +45 33 13 58 00

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser

Kommentarer

kommentarer

About The Author