Boston Consulting Group: Guide til vækst i år

Alle virksomheder vil gerne vokse, men hvordan gør man det? Og hvordan gør man det, så væksten bliver lønsom og værdiskabende?

Boston Consulting Group har set nærmere på, hvilke virksomheder, der klarer sig bedst over en lang periode på op til 25 år og dermed identificeret seks værktøjer hos virksomheder med mangeårig succes.

1: Brug de rigtige måltal. Det er vigtigt at forstå virksomheden. Det lyder banalt, men kun hvis du har de rigtige nøgleindikatorer, kan du vurdere virksomhedens situation. Den klassiske fejl er, at en virksomhed satser på vækst og glemmer kapitalbindingen og kapitalafkastet. Mange virksomheder har ikke “retten til at vokse”.

2: Sørg for, at alle afdelinger og forretninger i virksomheden har de rigtige planer. Alt efter, hvor stor virksomheden er, kan der være forskel på, hvad der skaber mest værdi.

3: Det er vigtigt, at virksomhedens sammensætning eller såkaldte miks er optimal. Man ser ofte virksomheder konkurrere i pressede markeder, hvor det er svært at skabe værdi, men alle virksomheder kan øge deres tilstedeværelse i attraktive markeder og aktiviteter.

4: Tænk igennem, hvordan virksomhedens finansiering kan støtte strategien. Hvis virksomheden er gældsat, gælder det måske om at få styr på arbejdskapitalen, hvis virksomheden er vokset meget og har et højt cashflow, skal den måske tænke igennem, om den skal udbetale dividende.

5: For børsnoterede virksomheder gælder det, at der er forskellige grupper af investorer. Nogle investorer køber lavt værdisatte virksomheder og håber, at aktiekursen vil stige, nogle går efter virksomheder, der har en stærk væksthistorie eller en stærk dividendeudbetaling. Man skal forstå, hvilke investorer man ønsker at tiltrække, og i praksis skal investorer behandles lige som kunder.

6: Sæt processer op, der gør det tydeligt for den enkelte i virksomheden, hvordan han eller hun kan bidrage til at nå de strategiske mål og skabe mest mulig værdi. Det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere fokuserer på aktiviteter med mest effekt.

Lær mere om forretningsudvikling og strategi her

Kommentarer

kommentarer

About The Author