konsulent

facebook25_600x600

EY på de sociale medier

Jesper Koefoed, adm. direktør for revisorselskabet EY, har som en af få danske topchefer et aktivt liv på sociale medier. Det kræver balance mellem det private og det professionelle liv.  Topchefer i dansk erhvervsliv er så småt begyndt at tage de sociale medier til sig. vi i Danmark de store erhvervsprofiler på ...

Læs mere →
stress ball

Stadig flere danskere kæmper dagligt med stress

Hele 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver eneste dag, og Statens Institut for Folkesundhed har fastslået, at stress er et stigende folkesundhedsproblem. Konsekvenserne ved ubehandlet stress kan være mange og alvorlige, herunder bl.a. depression og angst, og i værste tilfælde kan stress endda have døden til følge. Det ...

Læs mere →
7

Den amerikanske drøm

200 dollars på lommen blev til en stilling som vicepræsident for HR-afdelingen hos Volvo i USA og Canada. Keld Alstrup startede som lagerlærling ved Ford i Grindsted i Jylland, men besluttede som 22-årig og med 200 dollars på lommen at rejse til Canada på lommen på grund af interessen for ...

Læs mere →
shutterstock_373778989_Instagram

Effektiv kommunikation

I en tid med krise er det vigtigt, at ledelsen i virksomheden er ærlig og åben omkring problemerne. Hvis kommunikationen mellem ledelsen og medarbejderne foregår via intranet eller email, destabiliseres den fælles tillid og gør mange medarbejdere utrygge, se indlæg på www.probana.com/kom.asp. Det er derfor vigtigt, at ledelsen ikke bliver for ...

Læs mere →
facebook_mcb

Fra drømmen om jurist, til stilling i toppen af erhvervslivet

Ole Bigum Nielsen er i dag chef for energiselskabet Vattenfalls i Danmark. Tidligere var drømmen, at blive jurist, men hans opvækst i Horsens gjorde det en smule vanskeligt i begyndelsen. Han fik sin uddannelse på den lokale ingeniørhøjskole i Horsens, og efterfølgende blev det til en fire årig stilling hos konsulentvirksomheden ...

Læs mere →
shutterstock_97656263 logo

Et lys i mørket

Selv om det er længe siden, at psykologen og holocaust-overleveren Viktor Frankl slap ud af rædslerne i kz-lejrene, er hans historie stadig relevant. Han slap nemlig ud med en stor erkendelse, et lille lys i mørket, som blev definerende for resten af hans liv. Se http://www.probana.com/psy.asp Ud fra det byggede han ...

Læs mere →
800

MasterClass i Projektledelse

Allerede før MasterClass i Projektledelse - se www.probana.com/projektleder.asp - blev præsenteret var pladserne på uddannelserne revet væk. MCPens fokus er, at styrke meget projektejeres og -lederes kompetencer til at lede og styre større, komplekse eller strategiske projekter samt at fremme evnen til at håndtere de særlige vilkår, der gælder for ...

Læs mere →
shutterstock_211886668_Facebook - Delt link til thumbnail

Bortvisning berettiget i denne sag

Må en medarbejder kritisere virksomhedens forretningsgange og ledelse over for virksomhedens øvrige ledergruppe og direktion? Se http://www.probana.com/mch.asp Det fremgik bl.a. af mailen, at "der er en brist i vores kvalitetsstyring (...) Groft sagt kan man sige, at firmaet bevidst har fortiet, at der er fejl på kundernes udstyr (...) Vi er ...

Læs mere →
4

Bestyrelser – Dårlig kommunikation

Bestyrelsesformænd skal være bedre til at kommunikere med aktionærerne. Det mener flertallet i undersøgelser foretaget af Nyhedsbrev for Bestyrelser. Se http://www.probana.com/mcb.asp Kvalitet i sig selv sælger ikke. Det afgørende er, at forbrugerne opfatter, at de får kvalitet for pengene. Ud fra denne simple forretningslogik synes corporate governance tankegangen i de danske ...

Læs mere →
shutterstock_220091761_Instagram

Ledere mangler kompetencer i psykologi

Det psykologiske aspekt har en stadigt stigende rolle i erhvervslivet, og det er altafgørende, at især ledere og personale-ansvarlige besidder stærke kompetencer inden for området. Desværre viser en undersøgelse, at halvdelen af landets ledere med personaleansvar er ikke uddannet i at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø blandt de ansatte. I en ...

Læs mere →