Personalejura

facebook34_600x600

38% oplever fejl i lønnen

Tal fra bl.a. HK og Dansk Sygeplejeråd viser, at op til 38% af medlemmerne har oplevet fejl på lønsedlerne inden for det seneste år. Tendensen medfører tab for både virksomheder og medarbejdere.  Hvis ikke lønsedlen gennemgås, risikerer mange medarbejdere at gå glip af penge, de rent faktisk har tjent, og nye ...

Læs mere →
facebook35_600x600

38% oplever fejl i lønnen

Tal fra bl.a. HK og Dansk Sygeplejeråd viser, at op til 38% af medlemmerne har oplevet fejl på lønsedlerne inden for det seneste år. Tendensen medfører tab for både virksomheder og medarbejdere.  Hvis ikke lønsedlen gennemgås, risikerer mange medarbejdere at gå glip af penge, de rent faktisk har tjent, og nye ...

Læs mere →
facebook35_600x600

Pauser i arbejdstiden

På det danske arbejdsmarked gælder der kun få begrænsede regler i forhold til arbejdsgivers regulering af medarbejderes pauser i arbejdstiden. Ifølge loven om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, har en medarbejder med en daglig arbejdstid, der overstiger seks timer, ret til en pause. Loven indeholder ikke en bestemt tidsangivelse for pausens ...

Læs mere →
facebook24_600x600

Arbejdstidsreglerne ved overgang til vintertid

Ifølge anordning nr. 858 af 26. september 2001 om fastsættelse af sommertid ophører sommertiden den sidste søndag i oktober, hvor klokketiden kl. 03.00 ændres til kl. 02.00. Ifølge arbejdstidsreglerne skal der ved overgangen betales sædvanlig timeløn uden overarbejdstillæg, på trods af den ekstra arbejdstime. Overgangen til vintertid medfører, at den effektive ...

Læs mere →
facebook38_600x600

Ansatte mister tre fridage

Social- og indenrigsministeriet vil også inddrage de såkaldte kutymefridage. Dvs. juleaften, nytårsaften og grundlovsdag. Tidligere har Skat inddraget disse dage hos de ansatte.  Ligeledes skal lejlighedsfridage som at have fri ved eksempelvis eget bryllup, rund fødselsdag eller flytning. Flere Djøf-medlemmer skal ifølge Sara Vergo, formanden for Djøf Offentlig, forvente at det ...

Læs mere →
facebook_mcb

Diskrimination blev dyrt

Det er ulovligt at diskriminere på arbejdspladsen. Dette er uanset om det kommer til løn, alder, køn eller noget helt andet. Derfor er 13 ældre medarbejdere hver blevet berettiget til 9 måneders løn grundet ulovlig aldersdiskrimination. Læs: http://www.probana.com/pjur.asp Det er retten i Aarhus der har dømt denne sag ud fra at ...

Læs mere →
psy

Godtgørelse til vikarer

EU-Domstolen har i en ny dom af 14. september 2016 taget stilling til, om Spaniens forsvarsminister skulle have udbetalt en godtgørelse til en vikaransat, som blev opsagt.  Vikarer er efter spansk lovgivning ikke tillagt nogen ret til godtgørelse ved lovlig opsigelse, på trods af at fastansatte har ret til en godtgørelse ...

Læs mere →
ææ

DI’s topmøde: Transforming Denmark – Winning the Future

Ifølge toppen af dansk erhvervsliv, der i tirsdags havde sat hinanden i stævne i Operaen på Holmen til årets topmøde i Dansk Industri, er der mange ting at være bekymret for i fremtidens Danmark, men robotter og ny teknologi er ikke én af dem. Læs mere om mulighederne for efteruddannelse ...

Læs mere →
logo.10

Pauser i arbejdstiden

På det danske arbejdsmarked gælder der kun få begrænsede regler i forhold til arbejdsgivers regulering af medarbejderes pauser i arbejdstiden. Ifølge loven om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, har en medarbejder med en daglig arbejdstid, der overstiger seks timer, ret til en pause. Loven indeholder ikke en bestemt tidsangivelse for pausens ...

Læs mere →
b1000-150x150

Fyring af skattechef kom til at koste dyrt

I april fratrådte Peter Loft stillingen som departementschef i Skatteministeriet, efter en fyrringssag som endte med at koste staten 12,3 millioner kroner. Læs mere om at få styr på ansættelseskontrakter og undgå dyre affærer her.  Nu kritiserer Rigsrevisionen håndteringen af fyringssagen, der endte med at have millioncifrede omkostninger. Moderniseringsstyrelsen kritiseres for ...

Læs mere →