Uncategorized

shutterstock_262605770-m-logo

Dårlig ledelse koster

I Danmark har vi den opfattelse, at vi alle er demokratisk anlagt, og derfor pr. definition også er gode til at lede og motivere medarbejdere, men sådan hænger det ikke sammen. Ledelse skal læres fra bunden præcis som alle andre discipliner. Konsekvenserne ved dårlig ledelse er mange, og der er ...

Læs mere →
trappe

Ledelse – Chef eller leder?

Det kan være svært at finde frem til den helt konkrete forskel på en leder og en chef.  Mange vil mene, at forskellen mellem en leder og en chef er, at chefen er leder for lederen, og at chefen alt andet lige har et større ansvar og større råde- og ledelsesrum. Henriette ...

Læs mere →
lean1000000

Ny afgørelse om formkrav på fakturaer

Retten til at få momsfradrag kan blive afgjort af, om du har opfyldt formkravene på fakturaer, viser ny dom fra Østre Landsret. Se http://www.pju.dk/alle-konferencer/advokatbogholderiet.html   En virksomhed er nu ikke berettiget til momsfradrag, såfremt de ikke har opfyldt de formkrav, der foreligger udarbejdelsen af fakturaer forud for momsfradraget. Derfor er det meget vigtigt, ...

Læs mere →
614-00395858

Værdien af bestyrelsesposter

Mie krog har en fortid i Lego, Kims, Dansk Supermarked, Jysk og senest som kædedirektør i Idemøbler/Ilva. På trods heraf valgte hun for under et år siden at droppe direktørkarrieren for i stedet af gå bestyrelsesvejen. Se www.probana.com/mcb.asp Mie Krog har til Jyllands-Posten talt ud om sin beslutning om at skifte ...

Læs mere →
6

Dogmer om ledelse

  Selv om vi er et lille sprogområde og ikke er så mange, så har vi indtil nu klaret os blandt verdens bedste. Set i forhold til en lang række konkurrenceregler og - mekanismer har vi i Danmark vanskelige forudsætninger for at begå os i den internationale konkurrence. Landet er lille og ...

Læs mere →
Business woman smiling during meeting

God ledelse giver tilfredse medarbejdere

Det er de færreste, der ikke forstår at værdsætte god ledelse. Mange har oplevet ledere, der har været fantastiske på den ene eller anden måde, og lige så mange kan sikkert komme i tanke om en leder, der ikke evnede at holde overblikket eller traf en forkert beslutning med voldsomme negative ...

Læs mere →
6 Billede 2

Kvinder i topledelsen

Mandsdominansen i Danmarks 1.000 største virksomheder er total. Blandt de 2.000 poster som enten bestyrelsesformand eller adm. direktør i de 1.000 største virksomheder indtages kun 36 af posterne af kvinder. 1,8 pct. til kvinderne. Det er en andel på 1,8 pct., mens hankønnet altså tager sig af 98,2 pct. af ...

Læs mere →
psy1

Når formanden står på mål for direktøren

Det er ikke ofte, at landets bestyrelsesformænd jævnligt kommunikerer med offentligheden. Alligevel vil bestyrelsesformanden altid stå på mål for direktøren i virksomheden, som dog også betyder, at det er lettere at skille sig af med selv samme direktør.  Det er en pragmatisk vurdering, som gør det lettere for direktøren at finde ...

Læs mere →
network-150x150

Den gode opsigelse

Hvordan kan opsigelser gøres mere værdige for medarbejderen? En opsigelse indikerer at et samarbejde mellem en virksomhed og en medarbejder afsluttes. Opsigelser kan forekomme ud fra forskellige betingelser, så som ændringer i virksomhedens forhold, uhensigtsmæssige forhold hos den enkelte medarbejder, mv. Ikke desto mindre skaber opsigelser ofte en form for ...

Læs mere →
ss100

Det eneste konstante er forandring

Da omgivelserne er i evig og hastig forandring, befinder det moderne menneske sig i en permanent krisetilstand. Dette er konklusionen hos de psykologer, læger og terapeuter, som i disse år skriver bøger om, hvordan mennesker kan klare sig i en presset verden. En populær forfatter, er britiske Liggy Webb. Hun beskriver ...

Læs mere →