Certificate in Business Administration (CBA)

Inspiration er kilden til ny viden, og skal virksomheden klare sig i konkurrencen, er både ledernes dygtighed og omstillingsevne afgørende faktorer for virksomhedens vækst og udvikling.

CBAen er udviklet med fokus på de krav, udfordringer og muligheder, der møder danske ledere i en foranderlig og konkurrencepræget verden. CBAen er målrettet dig, der ønsker at bygge videre på din Mini MBA-uddannelse. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau. Undervisningen foregår på dansk.

CBA-uddannelsen er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger/kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Undervisningen sætter fokus på forretningsudvikling, strategi og mål, men også den enkelte deltageres ledelseseffektivitet, potentiale, kompetence og evne til at skabe resultater.

Krav til optagelsen

For at blive optaget på CBA’en skal du have bestået Mini MBA‘en.

Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau og indeholder flg.:

Modul 1: Strategi, vækst og forretningsudvikling

Herunder:
– Strategisk forandringsledelse.
– Turnaround management.
– Avanceret Business Process Reengineering.
– Omjusteringer, nedjusteringer, og downsizing.
– Avancerede forandringsledelsesværktøjer.
– Den strategiske forandringsproces.
– Prikkerunder / Fyringsrunder.
– Effektivisering og rationalisering.
– Fusions- og sammenlægningsprocesser.
– Modstand mod forandring.

– Vækst gennem effektiv forretningsudvikling.
– Virksomhedens ”forretningsmæssige status”.
– Strategisk diagnose – Strategisk gearing.
– Strategisk fokus på resultater og medarbejderenergi.
– Alignment mellem strategi og forretning.
– Skab resultaterne hurtigere

– Strategisk lederskab.
– Kortlægning af forretningsprocesser.
– Advanced Strategy & Global Management.
– Governance and Business Ethics.
– Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
på Copenhagen Marriott Hotel.

Modul 2: Leadership & Business Excellence

Herunder:

– Leading Business Performance.

– Markedsrelationer og netværk der sælger.

– Partnerskabsforhandlinger.

– Altafgørende merværdi i en forhandlingssituation
– Succesfulde aftaler og langvarige partnerskaber
– Intensiv træning af forhandlingsevner.

– Nye aspekter i forhandlingssituationen.

– Leadership, Cross Culture and Negotiation.

– Lønsom virksomhedskultur

– Det relationelle perspektiv og netværksteorier.
– Samarbejde og profitmaksimering.
– Netværk og sociale medier.
– Videndeling og social kapital.

– Optimer dine konkurrence fordele.

– Mv.

Business Excellence giver ledelsen et struktureret overblik over både virksomheden som helhed, og hvordan virksomheden klarer sig. Business Excellence modellen er udviklet af dygtige ledere til ledere i både private og offentlige organisationer. Modellen bidrager til virksomhedens strategiske udvikling ved at synliggøre sammenhængen mellem indsats og resultater.

Herunder:
– Business Excellence modellen.
– Business Excellence som ledelsesværktøj.
– Barrierer for Business Excellence.
– Systematiserede udviklingsprocesser.
– Platform for forbedringsinitiativer.
– Business Excellence in action.
– Evalueringsteorier/metoder.
– Benchmarking.
– Excellence som ramme for forandring.
– Kolbs Læringscirkel (PDCA-cirklen).
– Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag

på Copenhagen Marriott Hotel.

Modul 3: Ledelsesmetoder for den erfarne leder

Komplementér dine ledelsesmæssige erfaringer med den teoretiske værktøjskasse og bliv skarpere i beslutningsvalg. Modulet giver dig den nyeste inspiration, viden og best practice inden for ledelse i Danmark:

Herunder:
– Business Mentoring.
– Burning platforms.
– Impact leadership.
– Mangel- og ressourcefordeling.
– Ledernetværk.
– Netværksledelse – Novo casen.
– Advanced Strategy & Global Management.
– Motivation og og personlighedsdynamik.
– Mv

– Touch Point Management.

– Altafgørende merværdi i en forhandlingssituation
– Succesfulde aftaler og langvarige partnerskaber
– Intensiv træning af forhandlingsevner.

– Nye aspekter i forhandlingssituationen.

– Tillidsfulde relationer på arbejdspladsen.

– CSR i en samfundsmæssig kontekst.

– Afgrænsning af CSR begrebet.

– CSR som ledelsesdisciplin.

– Employer Branding og Sociale medier.

– Målinger af effektivitet ud fra virksomhedsmål.

– Leadership, Cross Culture and Negotiation.

– Lønsom virksomhedskultur – Novo Casen.

– Excellence Business modellen.

– Procesorienteret ledelse og relationer.

– Det relationelle perspektiv og netværksteorier.

– Videndeling og social kapital.

– Samarbejde og profitmaksimering.

– Markedsrelationer og netværk der sælger.

– Processer og systemteori.

– Procesfacilitering.

– Mv.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
på Copenhagen Marriott Hotel.

Modul 4: Fremtidens ledelse – Operation Management

Komplementér dine ledelsesmæssige erfaringer med den teoretiske værktøjskasse og bliv skarpere i beslutningsvalg. Modulet giver dig den nyeste inspiration, viden og best practice inden for ledelse i Danmark:

Herunder:
– Business Mentoring.
– Burning platforms.
– Impact leadership.
– Mangel- og ressourcefordeling.
– Ledernetværk.
– Netværksledelse – Novo casen.
– Advanced Strategy & Global Management.
– Motivation og og personlighedsdynamik.
– Mv

– Touch Point Management.

– Partnerskabsforhandlinger.

– Altafgørende merværdi i en forhandlingssituation
– Succesfulde aftaler og langvarige partnerskaber
– Intensiv træning af forhandlingsevner.

– Nye aspekter i forhandlingssituationen.

– Tillidsfulde relationer på arbejdspladsen.

– CSR i en samfundsmæssig kontekst.

– Afgrænsning af CSR begrebet.

– CSR som ledelsesdisciplin.

– Employer Branding og Sociale medier.

– Målinger af effektivitet ud fra virksomhedsmål.

– Leadership, Cross Culture and Negotiation.

– Lønsom virksomhedskultur – Novo Casen.

– Excellence Business modellen.

– Procesorienteret ledelse og relationer.

– Det relationelle perspektiv og netværksteorier.

– Videndeling og social kapital.

– Samarbejde og profitmaksimering.

– Markedsrelationer og netværk der sælger.

– Processer og systemteori.

– Procesfacilitering.

– Mv.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
på Copenhagen Marriott Hotel.

Modul 5: Gode regnskaber – Knæk et regnskab

Herunder

– Det interne regnskab.

– Skarp analyse af årsrapporter.

– Effektive økonomiske nøgletal.

– Regnskabsmæssige problemstillinger.

– Økonomisk rentabilitet.

– International Macro Economics.

– Procesteori der kan se på bundlinjen.

– Det grønne regnskab

– CRS i en økonomisk kontekst.

– Den nye bundlinje.

– International Business Law.

– Qualitative Analysis.

– Managerial Finance.

– Corporate Finance.

– mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
på Copenhagen Marriott Hotel.

Modul 6: Kommunikation, ledelse og psykologi

Modulet sætter fokus på forretningsudvikling, strategi og forandring, men også ledelseseffektivitet, potentiale, kompetence og effektive værktøjer til at skabe resultater.

Herunder:

– Verbal og non-verbal kommunikation.

– Effektiv kommunikation på ledelsesniveau.

– Kommunikation i organisationen.

– Impact Leadership.

– Interaktion og samarbejdsrelationer.

– Personvarianter, motivation og dialog.

– Selvværd og selvtillid.

– Spørge- og lytteteknikker.

– Personlighedspsykologiske teorier.

– Teorier om emotioner.

– Følelsesmæssig intelligens (EQ).

– Emotioners indflydelse på tænkning og udvikling.

– Sammenhæng i privatliv og arbejdsliv.

– Tidens psykologi og udvikling.

– Positiv Psykologi.

– Mindfulness.

– Mv.

Modulet indeholder yderligere et særskilt modul i medietræning, herunder:

– Hvad er en god historie?

– Hvorfor tænker og arbejder journalister, som de gør?

– Hvordan får jeg mit budskab ud bedst muligt?

– Hvordan laver jeg den bedste pressemeddelelse?

– Huske regler ved tv- og radiooptræden.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag

på Copenhagen Marriott Hotel.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul.

Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række topledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.

Hvem bør deltage

Uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne direktører, ledere & konsulenter, fx.

– Direktører, ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.

– Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer,

produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer,

kundechefer, kontorchefer, etc.

– Afdelingsledere

– Mellemledere

– Nøglemedarbejdere i koncernstabe

– Ledere af projekter

– Ledelses- & management konsulenter

– Personalekonsulenter/chefer

– Mfl.

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som,

når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på

telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

Kommentarer

kommentarer

About The Author