Coach-uddannelsen (COU)

Det kræver styrke, handling og kompetencer at være en god leder, men en dygtig coach bruger først og fremmest sine følelser, sin empati og sin interaktion. Coaching består i at udvikle og udfolde egne og andres ressourcer gennem observation og feedback – at reflektere og motivere sine medarbejdere til at yde det optimale.

Coach-uddannelsen, COU®, er baseret på E-learning, men kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder og færdigheder inden for coaching, motivation, kommunikation, spørgeteknikker, aktiv lytning og feedback. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis.

Uddannelsens tre moduler indeholder følgende:

Modul 1: Coaching i teori og praksis

Dette modul giver deltagerne en teoretisk og praktisk indføring og træning i den grundlæggende, systemiske tænkning og metode inden for coaching.

Herunder:
– Coaching som metode og redskab
– Læringsteorierne og faserne i coaching
– Muligheder og grænser inden for coaching
– Forskellen mellem coaching, supervision og mentoring
– De reflekterende processer, handling og kompetence
– Ledelsesstil og menneskesyn

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 2: Kommunikation og coaching

Den systemisk arbejdende coach skal kunne føre en professionel, empatisk og meningsfuld dialog og derved skabe forståelse. På andet modul er der derfor fokus på den systemiske kommunikationsteori, dilemma-forståelse og den narrative (historiefortællende) arbejdsmetode.

Herunder:
– Verbal og non-verbal kommunikationstræning
– Samarbejdsrelationer, dynamik og motivation
– Mediationer og konfliktløsningsmetoder
– De nye medarbejderudviklingssamtaler
– Appreciative inquiry, vanskelige samtaler og dialog
– Storytelling – narrative (historiefortællende) arbejdsmetoder
– Positiv psykologi
– Dilemmalæring og -forståelse

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 3: Lederen som coach

Dette modul fokuserer på den viden, de kompetencer og de holdninger, der er væsentlige for at kunne fungere optimalt som coach.

Herunder:
– Coach’ens rolle, ansvar og opgaver
– Den “hår”fine balance og disciplin
– Individuel coaching, self coaching og coaching af grupper, teambuilding, osv.
– Lederens styrke, kreativitet og empati
– Learning by doing
– Lederens forståelse, egen udvikling og fremtræden
– Engagerede og selvkørende medarbejdere

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver deltagers testresultater ved hvert modul.

Uddannelsens formål er at give deltagerne ny viden om og forståelse for de psykologiske processer, der udvikler lederen som coach, organisationen og medarbejderne.

Undervisningen sætter fokus på forandringer af organisationens output via målrettede, gennemtænkte refleksioner over medarbejdernes adfærd i givne organisatoriske kontekster. Deltagerne lærer også, hvorledes man selv kan prioritere, strukturere og træne sine egne kommunikations- og samarbejdsevner, hvilket er til gavn både privat og på arbejde.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Hvem bør deltage
Coach-uddannelsen er målrettet ledere, personaleansvarlige, konsulenter og medarbejdere, der arbejder med mennesker.

Undervisningsform
Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med sine daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse
Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, der viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr
For at kunne deltage på uddannelsen skal du have adgang til en PC med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author