Danmark er nummer chok i Norden inden for ligestilling

Danske kvinder er de mindst ligestillede i Norden. Alle Danmarks skandinaviske naboer ligger højere på listen, som sammenligner mænd og kvinder ud fra økonomiske forhold, uddannelse, kvinders mulighed for politisk indflydelse, sundhed og overlevelse, hvor det sidste dækker over kønsfordelingen og gennemsnitslevealderen…  Læs med her.

Vi bryster os altid af, at vi er ”ih” og ”åh” så gode på ligestilling. Men sandheden er, at vi stadig ikke har ligestilling i Danmark

Mænd og kvinder har vidt forskellige opfattelser af ligestilling. Danmark har dog – uanset hvad – et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, og Danmark er et af de lande i Europa med færrest kvindelige topchefer. Lige mange mænd og kvinder i ledelsen må være den sikre vej til vækst. Det indtryk kan de senere års debat om kvinder i lederstillinger let have efterladt mange med. Diskussionen om kvoter for, hvor mange personer af det ene eller andet køn, der skal sidde i bestyrelse eller direktion, mangler dog en væsentlig dimension. De virksomheder med en ligelig fordeling af kønnene i stillingerne omkring det øverste ledelseslag overpræsterer markant, sammenlignet med virksomheder, hvor der stort set kun sidder mænd i de tungeste job. Læs mere her.

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og www.facebook.com/probana.lederforum

– Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/

– Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana

– Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com/

Kommentarer

kommentarer

About The Author