Danmark på sjetteplads for international konkurrenceevne

Det er blandt andet det at tænke grønt samt at have motiverede medarbejdere, der gør, at Danmark nu ligger på en sjetteplads for konkurrenceevne på verdensplan. Det er den schweiziske lederskole IMD, der har afgjort det. Dog kan man på den negative side sige, at den økonomiske vækst ikke går helt så godt herhjemme. Se http://www.probana.com/dip.asp

Erhvervsmulighederne bliver bedre og bedre i Danmark, og eftersom vi nu ligger på en sjetteplads over konkurrenceevne, viser det altså, at vi er et af verdens allerbedste lande at have virksomhed i. Dog er vores udfordring, at vi ikke er så gode til at udnytte de muligheder, vi har, eftersom vi eksempelvis ligger på en 22. plads over økonomisk performance.

Danskernes styrke er helt klart vores samfunds opbygning og rammer. Retssikkerheden er i top, og korruptionen er i bund, og virksomhederne får så gode evalueringer, fordi de tænker grønt, har motiverede medarbejdere samt viser, at de har et socialt ansvar.
Den negative del er, at danskerne ikke er så gode til at skabe økonomisk vækst for tiden, og samtidig har vi problemer med at trække udenlandske investeringer til landet. Det, vi kan bruge sådan en liste til, er, at se på hvor både vores styrker og vores svagheder er og arbejde på at gøre det bedre i fremtiden.

Berlingske, 31. maj 2016, business, side 12

Skab vækst i din virksomhed. Læs mere her

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og www.facebook.com/probana.lederforum
– Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com/

Kommentarer

kommentarer

About The Author