Dansk ledelse i Schweiz

Der kan være markante forskelle på ledelse, omgangstone og generel væremåde i erhvervslivet i andre lande. Man skal derfor som dansker sætte sig grundigt ind i arbejdskulturen, før man giver sig i kast med et job i et andet land. Se http://www.probana.com/dip.asp 

Niels Bom Olesen er bosat i Schweiz og arbejder som bankdirektør. Han beretter om nogle af de kultur- og arbejdsforskelle, han er stødt på i landet. Først og fremmest lægger han vægt på, at Schweiz ikke har én kultur: “Jeg arbejder i den fransktalende del af Schweiz, og det betyder, at vi har flere latinske elementer, end man har i eksempelvis Zürich, hvor man taler tysk. I Schweiz er man mere formel i sin omgang med hinanden på arbejdspladsen. Det betyder samtidig, at man er mere formelt klædt. I den finansielle sektor er alle iklædt jakkesæt og slips. Det vil være nærmest utænkeligt ikke at gøre det. Samtidig er hierarkiet mere synligt i dagligdagen, end det er hjemme i Danmark. Også på arbejdspladsen er kønsrollerne mere traditionelle end i Danmark. Omgangstonen er mere formel. Det er derfor altid vigtigt at huske at give hånd til alle deltagerne i et møde. Uanset om det er dine egne kollegaer eller den nærmeste chef.” Dermed skal man som dansker passer på med at falde tilbage på den uformelle omgangstone, som vi er vant til herhjemme. Af andre forskelle nævner Niels Bom Olesen arbejdstiderne, der er hårdere end i Danmark: “En arbejdsuge her er på 42 timer. I Danmark bliver der taget mere hensyn til familien. Det gælder både i det daglige arbejde, hvor man kommer hjem i god tid til familien, og med ferie, der er kortere her.”

Læs mere om kulturforskelle og kontekstuel ledelse her

- Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og www.facebook.com/probana.lederforum 
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com/

Kommentarer

kommentarer

About The Author