Den digitale generation

Dette manifest gælder i særlig grad for digitale indfødte og deres ledere og indeholder rettesnore til, hvordan fremtidens arbejdspladser bør forme sig for denne generation. Se http://www.probana.com/dip.asp

I de følgende punkter, leveret her som et digitalt manifest, giver forskeren Søren Schultz Hansen sit bud på, hvad der er generationens vigtigste kompetencer, kvalifikationer, behov og krav. Og hvordan virksomhederne og deres ledere sikrer det bedste udbytte af de digitale indfødtes potentiale. Baggrunden for materialet er fire års empiri og konkret 32 timer, otte minutter og 21 sekunders samtale med de unge og de unges ledere foretaget gennem det sidste år, transskriberet, analyseret og altså her omsat til et slags digitalt manifest som et supplement til bogen “The Cluetrain Manifesto”. Bogen, som blev skrevet i april 1999, lige før dot-com-bølgen for alvor var kommet i bevægelse, og som opremser 95 tankevækkende teser om den nye virkelighed, vi alle står i med udbredelsen af internettet. 14 år efter bringer Søren Schultz Hansen her 14 supplerende punkter: •Ledelse af digitale indfødte er som at navigere efter gps, ikke et fyrtårn Gps’en kan bruges som overordnet metafor, hvis man vil have en forståelsesramme for, hvordan man kan karakterisere denne generation af digitale indfødte, hvordan de navigerer og sidst, men ikke mindst, hvordan de skal ledes og motiveres. Metaforen skal forstås på den måde, at det ikke er det langsigtede, endelige mål ude i horisonten, som er det vigtige, motiverende punkt at styre efter, men derimod hvornår man skal dreje næste gang, og hvordan retningen hele tiden kan og skal ændre sig.

•Det er vigtigere at vide, hvordan man skal begynde, end hvordan man skal slutte. Digitale indfødte er startstyrede, ikke målstyrede, hvilket vil sige, at man ledelsesmæssigt for at sikre den bedste motivation til at løse en opgave skal fokusere på at være præcis i beskrivelsen af, hvad man skal begynde med at lave, ikke hvad man skal ende med at have. Stabilitet og forudsigelighed skaber utryghed Digitale indfødte vil også gerne have tryghed i deres arbejdsliv.

Få nye input og værktøjer til at forbedre din hverdag som leder. Læs mere her

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og www.facebook.com/probana.lederforum
– Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com/

Kommentarer

kommentarer

About The Author