Det nutidige menneske – en lus mellem to negle

Grundet globaliseringen træffes der mange beslutninger, der både vedrører den enkeltes liv, men samtidig også personer eller institutioner på den anden side af kloden, som det enkelte individ aldrig vil komme i berøring med. Samtidig indebærer det nutidige syn på mennesket som et frit og autonomt individ et absolut, individuelt ansvar for såvel egen succes som egen fiasko – hvis man per definition kan alt, men ikke bliver hverken direktør eller børsmægler, rig eller berømt, ja så er det jo ens egen skyld.

Yderligere indebærer den medieeksplosion, vi har været vidner til i de seneste år, og som også er tæt sammenknyttet med den øgede interdependens, at vi i stigende udstrækning føler os som en del af globale begivenheder. Begivenheder, som vi qua den øgede oplevelse af ansvar og indflydelse, der følger af individualiseringen, tager andel i og føler os ansvarlige for. Dette illustreres af de mange såvel offentlige som private initiativer til at indsamle penge til fordel for f.eks. regnskove, truede dyrearter, krigsofre, bjørne i fangenskab og sultende børn – initiativer rettet mod det nutidige, overansvarlige menneske

Således kan mennesket i dag betragtes som en lus mellem to negle – fanget i spændingsfeltet mellem disse to meget modstridende tendenser. Det føler sig i stigende udstrækning ansvarligt for alt, hvad der hænder det, men bliver samtidig i stigende grad påvirket af forhold, der er fuldstændigt uden for dets kontrol.: Skriver Probana – der i dag er landets største udbyder af online leder- og konsulentuddannelser inden for ledelse, psykologi, HR og personaleledelse.

Læs mere her: http://efteruddannelser.com/det-nutidige-menneske-en-lus-mellem-to-negle/

Ønsker du rådgivning til hvilket kursus og uddannelse, der passer bedst til dine behov – ring til os på telefon: 33 13 58 00.

– Følg HR Forum på Facebook – se https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg HR Forum på Linkedin – se www.linkedin.com/company/hr-forum-aps
- Følg HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser

Kommentarer

kommentarer

About The Author