Diversifikation og konglomerater

For 30-40 år siden var diversifikation det helt store. Siden da er virksomhedsmodellen kommet under kraftig beskydning, men der er stadig fordele at hente. Se http://www.probana.com/dip.asp

Ideen med diversifikation er at udstrække sine forretningsområder til nye felter, ofte ved tilkøb af nye forretningsområder. En anden tilgang er at udvide antallet og typen af markeder og produkter, man opererer på og med. Disse anstrengelser udmøntede sig i konglomerater – virksomheder med en bred portefølje af virksomheder og/eller divisioner. Nøgleordet her er synergi – at der kan skabes værdi i form af forretningsmæssige, kundemæssige, økonomiske, administrative og ledelsesmæssige overlap. Det var dog langt fra ofte, at de ønskede synergier kunne opnås i praksis, hvorfor den efterfølgende periode benyttedes til at slanke de ofte meget store konglomerater. Et eksempel er Jack Welch, der efter sin tiltrædelse i GE i 1981 reducerede antallet af virksomheder fra 150 til 15. Dette blev gjort ud fra devicen: en division skal være nummer 1 eller 2 i branchen for at overleve i koncernen. Denne model er siden blevet fulgt i mange andre virksomeder, hvilket har resulteret i færre og mere sammenhængende forretningsområder. Der findes to overordnede modeller for strukturering af et konglomerat. M-modellen, eller den multidivisionelle struktur, omhandler et noteret moderselskab, der styrer alle diisionerne; og G-modellen, eller forretningsmodellen, hvor et holdingselskab har ejerandele i flere uafhængige noterede eller unoterede selskaber. Derigennem skaben en slags “føderation” af virksomheder. Analyser viser, at G-modellen er den mest værdiskabende, men dette kan skyldes at M-modellen historisk set har været under så kraftig beskydning. Den rette struktur for en given virksomhed er dog aldrig givet på forhånd. Det essentielle er at den øverste ledelse drøfter, om den eksisterende struktur også er den, der kan skabe den størst mulige værdiskabelse fremadrettet for koncernen.

Læs mere om ledelse og virksomhedsstruktur her

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og www.facebook.com/probana.lederforum
– Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com/

Kommentarer

kommentarer

About The Author