Effektiv Kommunikation, EKL

Styrk din personlige gennemslagskraft som leder gennem psykologi og udvikling af dine kommunikationsfærdigheder.

Evnen til at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd samt at arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er afgørende succesfaktorer for nutidens ledere.

EKL-uddannelsen er baseret på E-learning kombineret med intensive kursusdage på handelshøjskoleniveau. Uddannelsen er designet til alle ledere, der arbejder professionelt med ledelse, forretningsudvikling og kommunikation, og som ønsker indsigt i de psykologiske virkemidler, der med fordel kan tages i brug i samspillet med andre.

Uddannelsens tre moduler er på MBA-niveau og indeholder følgende:

Modul 1: Den kommunikerende leder

Herunder:
– Verbal og non-verbal kommunikation
– Effektiv kommunikation på ledelsesniveau
– Impact leadership
– Interaktion og samarbejdsrelationer
– Personvarianter, motivation og dialog
– Mediation
– Konfliktløsning
– De nye MUS-strategier
– Appreciative inquiry
– De vanskelige samtaler
– Corporate Storytelling
– Mv.

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 2: Kommunikationens DNA

Herunder:
– Kommunikationens grundprincipper og DNA
– Effektiv kommunikation på ledelsesniveau
– Kommunikative problemstillinger
– KOM-målsætninger
– Situationsbestemt kommunikationsmetoder
– Den effektfulde kommunikationsmodel
– Kommunikation i verdensklasse
– Mv.

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 3: Ledelsesredskaber til kommunikation

Herunder:
– De sociale processer
– Aktiv lytning, kropssprog, interaktion og psykologi
– Klarhed i planlægning og strategi
– Motivationsledelse
– Inspiration til forandringsledelse
– Personalekommunikation
– HRM, lederudvikling og synlighed
– Målrettet mødestyring og feedback
– Klap-teorien
– Personvarianter
– Drejebogs-teorien
– Spejlings-teknikken
– Positiv psykologi
– Personlig kontrakt.
– Mv.

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul.

I en verden, hvor forandringerne sker i et stadig højere tempo, er kravene til det enkelte menneske ekstremt høje. En grundig indsigt i de psykologiske faktorer for samspillet mellem mennesker og en viden om kommunikationens forskellige facetter er et godt udgangspunkt for at kunne håndtere en foranderlig hverdag i en konkurrencepræget verden.

Uddannelsen giver deltagerne den nødvendige viden, så de kan imødekomme verbale udfordringer på alle niveauer, medvirke i virksomhedens kommunikationsstrategier og være med til at sætte den fremtidige agenda inden for ledelse.

Hvem bør deltage
Ledere, personaleansvarlige og konsulenter i både private og offentlige virksomheder. Deltagerne på EKL garanteres udbytte af uddannelsen uanset deres faglige baggrund, deres ansvarsområde og deres organisatoriske placering.

Kommunikationsområdet er under hastig forandring og mange begreber, love, metoder og værkstøjer har forandret sig alene i løbet af de sidste fem år. Denne uddannelse er derved en god løsning for alle, der ønsker at være på forkant med de nyeste spilleregler inden for kommunikation.

Undervisningsform
Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse
Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, der viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr
For at kunne deltage på EKL-uddannelsen skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author