Effektiv kommunikation

I en tid hvor erhvervslivet kæmper mod krisen og skal tage hensyn til det stigende fokus på individualitet samt nye og anderledes arbejdsmetoder er det væsentligt at kunne fastholde sine medarbejdere og skabe effektivitet. I den forbindelse er temaer som motivation, kommunikation og anerkendelse lederens bedste værktøjer. Hvordan formår man som leder at kommunikere med sine medarbejdere på en effektiv og anerkendende måde?

Projektarbejde og teamwork er arbejdsmetoder der er i høj kurs, hvorfor viden om social intelligens og samarbejde er essentielt. For at give samarbejdet de bedste vilkår, kræves en leder som formår at kommunikere effektivt og tydeligt. I praksis har alt for få erhvervsfolk begreb om kommunikation, og formår ikke at motivere og lede medarbejderne på en støttende og anerkendende måde. Effektiv kommunikation kræver først og fremmest, at man lytter og er opmærksom på andres såvel som sin egen kommunikation og adfærd.

Interne konflikter i virksomheden er ofte et resultat af mangelfuld kommunikation. Som medarbejder lægger man mærke til stemninger, kropssprog, mimik, osv. En ledelse som fortier vigtige beslutninger for deres medarbejdere vil ofte blive mødt med mistillid og fjendtlighed, fordi ikke-kommunikation i sig selv også er en slags kommunikation.

Tag en efteruddannelse i Kommunikation og styrk dine kommunikative evner som leder. Få mere information om uddannelsens opbygning og struktur her

Ved tilmelding i dag tilbydes MasterClass i Kommunikation til kr. 19.000,- ex moms pr. person (normalpris kr. 25.000,-)

- Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og www.facebook.com/probana.lederforum 
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com/

Kommentarer

kommentarer

About The Author