Efteruddannelse for Bestyrelsesmedlemmer

I kølvandet på finanskrise og mere komplekse regler er der kommet et skærpet fokus på bestyrelsesmedlemmers kompetencer, og der bliver stillet større krav til bestyrelserne rundt om i landets virksomheder. Det har affødt den nye MasterClass i Bestyrelsesarbejde (MCB) – og det kan være en god idé at efteruddanne hele bestyrelsen i 2014, mener en række kendte eksperter. Board governance, ansvar, kommunikation, risikovurdering, strategi og værdiskabelse er i fokus. Bestyrelsesmedlemmer i de største danske selskaber vælges i dag mere ud fra kompetencer end fra det personlige netværk.

Dette, at sidde i en bestyrelse, er ikke længere et pensionistjob.
Det er ligesom et almindeligt fuldtidsjob og skal varetages professionelt. Dette skyldes i høj grad, at der, siden de første officielle danske anbefalinger om god selskabsledelse kom i 2001, er sket en skærpelse af kravene til bestyrelserne. Bestyrelsens rolle er blevet forandret de seneste år, og der kræves mere af bestyrelsesmedlemmerne i dag i forhold til tidligere – både i almindelige og finansielle virksomheder. Både kravene til den viden, de har, og deres kompetencer er skærpede. Og det er her bestyrelsen kommer ind i billedet. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

Bestyrelserne i større danske børsnoterede selskaber er de seneste fem år undergået store forandringer mod en professionalisering af kompetencerne. En gennemgang af de konkrete bestyrelseskompetencer i de 50 største børsnoterede selskaber, som Nyhedsbrev for Bestyrelser har udarbejdet, viser, at de generelle ledelseskompetencer langt hen ad vejen er blevet afløst af funktionelle fagkompetencer, især med fokus på finansiel og regnskabsmæssig indsigt og erfaring, branchekompetencer og international markedserfaring. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

Meget tyder dermed på, at arbejdet mod skarpere bestyrelseskompetencer og en mere professionel sammensætning af bestyrelserne, som har været en del af Fondsbørsens anbefalinger for god selskabsledelse, har været en stor succes. En stor del af de 50 største børsnoterede selskaber, som indgår i undersøgelsen, har da også klaret sig stærkt gennem finanskrisen og ikke mindst de seneste år, trods vanskelige markedsvilkår i Europa. Komiteen for God Selskabsledelse har haft fokus på bestyrelsens sammensætning og kompetencer – ved at fremhæve det nødvendige i en bestyrelsesevaluering, og der er tillige udarbejdet en ny anbefaling om, at bestyrelserne skal opstille den ideelle kompetenceprofil for bestyrelsen. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

Der er brug for øget professionalisering af danske bestyrelser.
Bestyrelsens rolle er at bevare overblikket og ikke, selvom det er fristende, i tide og utide at blande sig i driften. Omverdenens forventninger er desværre, at bestyrelsen i stigende grad involverer sig i enkeltsager, og uanset at det kan være unaturligt, må bestyrelsen være følsom over for omverdenens forventninger. Skal bestyrelsens liv ikke fyldes af sikring af, at selskabslovens krav overholdes, og at man ikke bliver hængt ud for manglende hensyntagen til anbefalingerne om corporate governance m.m., kan en systematisk plan for bestyrelsens møders indhold være en hjælp – også selvom den naturligvis ikke fjerner ansvar, hvis indhold i aktiviteterne er mangelfuldt. Tilsvarende vil planen bedre sikre, at direktionen helt konkret bliver fulgt op på, uden at vi overrasker den. Det lægger op til en forventningsafstemningsplan med mange interessenter, hvoraf kun få vil være direkte til stede ved planudarbejdelsen. Bestyrelsen har oftest mellem fire og tolv årlige møder afhængig af behovet, og de faste møder bliver oftest lagt ind i kalenderen en gang årligt.

Børsnoterede selskaber skeler i stigende grad til de ratings af selskabernes corporate governance, som et stadigt større antal ratingfirmaer udarbejder. Problemet er, at de fleste ratings er baseret på offentlig information, og derfor ikke på baggrund af, hvad der faktisk sker på bestyrelsesmøderne. Ratingen siger ikke nødvendigvis noget om bestyrelsens arbejdsform og effektivitet. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

Forventningerne til nutidens bestyrelser har udviklet sig markant, viser en global undersøgelse.
Fire tumultagtige år har sat sine spor i bestyrelser verden over, hvor den enkeltes kompetencer er kommet på prøve. Men hvilke konkrete forandringer har krisen betydet for bestyrelsesarbejdet og sammensætningen af den velfungerende bestyrelse? Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

Kommentarer

kommentarer

About The Author