Ekspert: OECD konklusioner om stress er vildledende

Lønmodtagere i Danmark er de bedste til at finde balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det viser tal fra en stor OECD undersøgelse i vestlige lande, der har undersøgt danskeres arbejdstider. Arbejdspsykolog fra Aalborg Universitet advarer mod rapportens konklusioner, da flere parametre bør inddrages i vurderingen af danskeres stress.

Med en første plads i work-life balance til Danmark tyder rapporten på, at stressniveauet i Danmark ikke er så kritisk, som mange foreninger og eksperter har erklæret. Dog skal man passe på med at lægge for meget vægt på konklusionerne i rapporten, da stressniveauet indeholder flere parametre end arbejdstid, siger arbejdspsykolog Einar Baldursson fra Aalborg Universitet til Politiken.

I sammenligningen har OECD undersøgt arbejdstiden og fritiden for lønmodtagere i de 20 vestlige OECD lande. Undersøgelsen viser, at kun to procent af lønmodtagere i Danmark arbejder mere end 50 timer om ugen. Gennemsnittet i OECD-lande er markant højere, hvor 13 procent af alle lønmodtagere i gennemsnit arbejder mere end 50 timer.

Derudover viser undersøgelsen, at fritiden per døgn er højere i Danmark end øvrige lande. Danskere har i gennemsnit én times mere fri om dagen, da de fleste lønmodtagere har 16 timers fri per døgn. Gennemsnittet i OECD-lande er på 15 timer per døgn, hvorimod fritiden i Tyrkiet er begrænset til 13 timer for fuldtidsansatte.

Arbejdspsykolog kritiserer metoden

Arbejdspsykolog Einar Baldursson advarer mod konklusioner i OECD’s rene timemålinger, og har tidligere fremhævet et højt stressniveau i den offentlige sektor, som er stigende.

”Danskerne har relativt korte arbejdsdage, men til gengæld arbejder de virkelig hårdt, når de er på arbejde. De rejser langt for at komme på arbejde – længere end de fleste og er villige til at tage arbejde med hjem. Ingen af disse ting er opgjort på en ordentlig måde. Det giver ikke ret meget mening at måle tid i et videnssamfund. Det gjorde det i industrisamfundet”, siger Einar Baldursson, Aalborg Universitet, ifølge Politiken.

Håndter stress proaktivt

Hvis din virksomhed har udfordringer med stressede medarbejdere tilbyder Probana Business School en uddannelse som Stress Management Konsulent, hvor der er fokus på konkrete værktøjer, metoder og processer, der direkte reducere stress i virksomheder. Uddannelsen er tilrettelagt personale ansvarlige, ledere og mellemledere, som har interesse for forbedring af arbejdsvilkår. Ved at tage uddannelsen opbygger man kompetencer til at balancere arbejds- og privatliv både i sin egen og øvriges arbejdsliv.

Igennem tre undervisningsmoduler bliver deltagere eksperter i stress og håndtering af stress. Uddannelsen bygger på centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori, som giver en solid teoretisk indføring og en række konkrete værktøjer. Læs mere om uddannelsen her

Ved tilmelding tilbydes uddannelsen for kr. 19.800,-.

Tilmelding skal ske på mail information@probana.com, telefon +45 45 76 58 58 eller online.

Hvis I er flere, som tilmelder jer samtidig, kan vi tilbyde gode rabatordninger – kontakt os for at høre mere på mail information@probana.com eller telefon +45 45 76 58 58.

Kommentarer

kommentarer

About The Author