Europæisk arbejdsmarkedspolitik

Europæisk arbejdsmarkedspolitik føres hovedsageligt gennem EU-direktiver, der har til formål at kæde de forskellige EU landes lovgivning på det nationale plan sammen.Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er at sikre EU landenes arbejdstagere et så højt niveau af beskyttelse som muligt, fortæller PROBANA i dette indlæg. Den europæiske arbejdsmarkedspolitik har derfor indflydelse på nogle overordnede områder herunder:

  • Arbejdsmiljø
  • Sikkerhed
  • Arbejdstid
  • Arbejdsvilkår
  • Standardiseringer af uddannelser m.m.

Alt dette er et led i bestræbelserne på at standardisere og ensrette arbejdsvilkårene for de europæiske landes arbejdsstyrke, så det enkelte lands arbejdsstyrke bliver mere mobil og anvendelig over hele EU, hvilket er visionen bag unionsborgerskabet. Til udførelsen af denne standardiseringsproces findes der flere organer og institutioner, der arbejder på at finde frem til standarder for det europæiske arbejdsmarked og tilnærme medlemslandenes lovgivning hinanden, fortæller PROBANA. Læs også Europæisk arbejdsmarkedspolitik

Nogle eksempler er Den Europæiske Standardiserings Komité, Organisational Health and Safety Agency (OSHA) og EU’s Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU). Sidstnævnte udvalg er et rådgivende organ, der repræsenterer forskellige kategorier i det økonomiske og sociale liv indenfor EU’s institutionelle rammer; det er således det organiserede civile livs forum. Udvalget er beliggende i Bruxelles og har 222 medlemmer fra EU’s medlemslande, som udnævnes af Rådet for den Europæiske Union for fire år ad gangen. Pladserne i udvalget er fordelt efter landenes størrelse. Danmark har ni pladser. De ovennævnte organisationer er en del af de institutioner, der kan fremsætte forslag til direktiver for det europæiske arbejdsmarked, som så kan vedtages eller afvises af EU’s politiske organer via den normale beslutningsproces. Læs også med på Europæisk arbejdsmarkedspolitik

Kommentarer

kommentarer

About The Author