Få en Mini-MBA hjemme i virksomheden

Døgnet har kun 24 timer. Det mærker de fleste i en travl hverdag – særligt ledere. Det handler derfor om at udnytte sin egen og teamets tid mest effektivt, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Med en Mini-MBA fra Probana tilegner man sig de nyeste værktøjer til at få den daglige drift til at køre i rette tempo samtidigt med, at overblikket bevares, udviklingen planlægges og fremdriften sikres.

For at dvæle ved den travle hverdag så overvejer mange – med rette – om der overhovedet er tid til efteruddannelse. Ikke mindst når efteruddannelsen er en Mini-MBA, hvor fagligheden er tårnhøj, og hvor niveauet i sagens natur derfor kræver tid. Det har vi hos Probana taget højde for. I flere år har vi haft stor succes med at skræddersy interne uddannelsesforløb til landets største private og offentlige virksomheder. Vores succes skyldes i høj grad, at vi nøje tilrettelægger og udvikler vores Mini-MBA efter vores deltageres ønsker og behov. Vi ved, at en travl hverdag kræver tilrettelægning. Vi ved, at man som leder er nødt til uden slinger i valsen at efteruddanne sig parallelt med opgaveløsningen på jobbet.

Learning while doing Hos Probana ser vi en tendens til, at virksomheder er mest interesserede i de efteruddannelser og kurser, der understøtter virksomhedens strategiske mål. Det gælder både i den offentlige og private sektor. Det er en øvelse at holde butikken kørende, mens medarbejderne efteruddanner sig og rejser på kurser rundt i landet. Den daglige drift bliver derfor oftest prioriteret højere end den enkelte leder og medarbejders faglige udvikling. Det er en stor fejl. Dansk økonomi er igen i plus, forbrugerne efterspørger mere, eksporten stiger og konkurrencen spidser derfor til. Det betyder, at danske virksomheder ikke blot skal levere til et opvågnet marked. Danske virksomheder skal levere til et dansk og internationalt marked med stigende konkurrence. Det kræver ledere med fingeren på vækstpulsen og opkvalificerede kompetencer til at styre teams. Med andre ord ledere, der er efteruddannet til at håndtere en erhvervsvirkelighed i femte gear.

Det handler derfor om at finde en løsning, der matcher behovet mellem uddannelse og dagligdagen på jobbet. Her går udviklingen i retning af en mere praktisk tilgang til efteruddannelse, hvor man i stedet for kurser i traditionel forstand bliver uddannet igennem undervisningssessioner på arbejdspladen. Her går Probana forrest. Vores Mini-MBA kan gennemføres som interne virksomhedskurser. Vi tilrettelægger og gennemfører denne sommer – fra d. 1. juni til og med d. 1. oktober – flere end 20 interne Mini-MBA forløb, hvor indholdet er tilpasset virksomhedernes helt konkrete behov og forretningsmål. Med den virksomhedsinterne løsning skaber vi således en direkte og tydelig kobling mellem de opgaver og udfordringer, som medarbejderne møder i deres hverdag og de konkrete ledelsesværktøjer og -inputs, som de har behov for. Deltagerne får på den måde rig mulighed for at anvende de tilegnede ledelsesværktøjer med det samme og afprøve den nye viden i praksis.

Vi hører ofte fra de mange virksomheder, der år efter år sender deres ledere på vores Mini-MBA, at styrken i efteruddannelse ligger i mikset mellem teori og praksis. Man kan ikke blive en god leder alene ved at læse en bog. Og man kan heller ikke blive det, hvis man udelukkende henter inspiration fra hverdagen. At udvikle og videreudvikle ledere handler om at kombinere teori med praksis. Derfor en det interne forløb ikke kun unik, men også nødvendig i mange henseender.

Fælles løsning – fagligt og kulturelt fordelagtigt Hos Probana ved vi gennem erfaring, at det ofte er en fordel, at flere ledere og medarbejdere fra samme virksomhed eller organisation deltager på den samme efteruddannelse. Ved at lade dem deltage sammen kan virksomheden sikre et stærkt fundament for den senere opgaveløsning. Medarbejderne får ikke kun de samme kompetencer, men kan også i det fremtidige arbejde styrke hinanden gennem videndeling og fælles forståelse. Samtidig får virksomheden også styrket sin interne kommunikation, det interne samarbejde og den interne kultur gennem den fælles læring.

Og der er brug for veluddannede kompetencer her i Danmark. Veluddannede kompetencer, der kan arbejde sammen i faste teams og på kryds og tværs af afdelinger og landegrænser. De kompetencer får man gennem vores Mini-MBA, der ikke blot er tilpasset virksomhedens interne behov, men også virksomhedens eksterne performance.

Læs mere om PROBANA’s lederuddannelse, DIP – Mini MBA’en her

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author