Fokus på vækst og udvikling

Vækst er et ord, fænomen og mål, som de fleste ukritisk og umiddelbart tilslutter sig. Hvad er vækst her, og hvordan hænger denne vækst sammen med virksomhedens konkurrenceevne på kort og længere sigt? Vækst kan for en erhvervsvirksomhed måles på mange dimensioner: Toplinje, bundlinje udregnet på en eller anden ikke nødvendigvis særlig indlysende måde, antal ansatte, antal tilkøbte virksomheder i årets løb, markedsandele, nøgletal af forskellig slags. Se www.probana.com/dip.asp

En topleder brugte under krisen et andet billede: “Da vi havde foretaget en række enkle, men drastiske nedskæringer, kunne vi se en masse skrammel på bunden af virksomheden”. Denne virksomhed kunne godt vokse igen – uden oprydning, men jo mere skrammel, der er på bunden af virksomheden, desto mere svækket er virksomheden konkurrencemæssigt. Læs mere på www.probana.com/dip.asp

Kommentarer

kommentarer

About The Author